در حالی که پیش بینی می شد محمد جعفر علیزاده طی روزهای آتی به عنوان یک گزینه بومی سکان استانداری گیلان را در دست بگیرد اما شنیده ها حکایت از آن دارد که وی به علت طرح نامش به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی، تمایلی به حضور در کسوت استاندار گیلان ندارد. به گزارش […]

در حالی که پیش بینی می شد محمد جعفر علیزاده طی روزهای آتی به عنوان یک گزینه بومی سکان استانداری گیلان را در دست بگیرد اما شنیده ها حکایت از آن دارد که وی به علت طرح نامش به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی، تمایلی به حضور در کسوت استاندار گیلان ندارد.

به گزارش رانکوه نیوز، در حالی که پیش بینی می شد محمد جعفر علیزاده طی روزهای آتی به عنوان یک گزینه بومی سکان استانداری گیلان را در دست بگیرد اما شنیده ها حکایت از آن دارد که وی به علت طرح نامش به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی، تمایلی به حضور در کسوت استاندار گیلان ندارد. در همین راستا از نوراله زاده به عنوان گزینه مورد حمایت نوبخت برای تصدی بر استانداری گیلان نام برده می شود.

نوراله زاده اصالتی همدانی داشته و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید است. وی در حال حاضر استاندار هیچ استانی نیست و انتصابش به عنوان استاندار گیلان جو سیاسی هیچ استان دیگری را در آستانه انتخابات مجلس، تحت تاثیر خود قرار نخواهد داد.