شهردار املش از طرح های تشویقی برای شهروندان در ازای تفکیک پسماند خبر داد.   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، رنجبر  در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهر با بیان اینکه همه ما دراین جامعه زندگی می کنیم و با مخاطرات محیط زیستی آشنایی داریم و خواسته یا ناخواسته درصدد تخریب محیطی که درآن زندگی […]

شهردار املش از طرح های تشویقی برای شهروندان در ازای تفکیک پسماند خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، رنجبر  در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهر با بیان اینکه همه ما دراین جامعه زندگی می کنیم و با مخاطرات محیط زیستی آشنایی داریم و خواسته یا ناخواسته درصدد تخریب محیطی که درآن زندگی میکنیم ،هستیم

 

وی افزود:یکی از بحث هایی که گریبانگیر همه نقاط گیلان شده است موضوع مدیریت پسماند است که درحوزه شهرداری املش ما توانستیم جلسات متعددی را در روزهای پنجشبه برگزار نماییم تا بتوانیم این موضوع را در شهروندان نهادینه کنیم.

رنجبر تصریح کرد :فرهنگیان در واقع ریشه و اساس فرهنگ جامعه هستند بنابراین دراین حوزه همکاری خود را نسبت به عضویت در کانال مدیریت پسماند اعلام نمایند.

وی درادامه از بسته های تشویقی برای عضویت خانواده ها و اضافه کردن عضو در کانال مدیریت پسماند خبرداد و افزود:شهرداری آمادگی دارد تا در کلاس درس انسان و محیط زیست حضور یابد و موضوع مدیریت پسماندرا نیز برای دانش آموزان بیان نماید.

رنجبر شهردار املش درپایان با بیان اینکه شهرداری همچنین آمادگی دارد کلیه محوطه آموزش و پرورش و دیگر نهادها و دستگاهها که نیازمند کاشت درختان مثمر هستند را انجام دهد.