رئیس صنعت و معدن تجارت شهرستان املش گفت: ضرورت دارد ؛جلسات کارگروه پدافند غیر عامل صنعت،معدن و تجارت در شهرستان فعال شود     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز صفر زاده در اولین جلسه کارگروه پدافتد غیر عامل خاطرنشان کرد:دبیری بخش صنعت وبازرگانی و کشاورزی به صنعت ومعدن داده شده است.   وی با بیان اینکه شرح […]

رئیس صنعت و معدن تجارت شهرستان املش گفت: ضرورت دارد ؛جلسات کارگروه پدافند غیر عامل صنعت،معدن و تجارت در شهرستان فعال شود

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز صفر زاده در اولین جلسه کارگروه پدافتد غیر عامل خاطرنشان کرد:دبیری بخش صنعت وبازرگانی و کشاورزی به صنعت ومعدن داده شده است.

 

وی با بیان اینکه شرح و وظایف این طرح به ۵ کمیته ؛کمیته مقابله با تولیدهای بتوریسم-انرژی پشتیبانی-امنیت انتظامی-صنعت و بازرگانی و ارتباط فناوری است که برخی افراد بصورت مشترک عضو هستند.

 

رئیس صنعت ومعدن درادامه افزود: صنعت بازرگانی گزارش را بصورت فصل به فصل ارائه میدهد

 

وی همچنین ازجمله وظایفی که مشمول شهرستان ها خواهد شد به شرح وظایف مجموعه کمیته مربوط به کشاورزی و صنعت بازرگانی پرداخت و این وظایف را شامل ؛شناسایی و پیشنهادمراکزمهم شهرستان توسط اعضاء در شرح و وظایف شغلی هرکدام وارائه آن به کمیته -ساماندهی نیازهای تامین مواد غذایی صنعتی برحسب وظایف شغلی هریک از ادارات-انجام همایش ها-بازدیدهای میدانی-گشت مشترک درقالب اکیپ ادارات-نیاز سنجی ها وتقویم آموزشی عمومی و تخصصی برای دستگاهها-کنترل پایش تهدیدات درحوزه بیماری های مشترک دام وانسان ،کشاورزی نگهداری بالا به نحوه توزیع اقلام-ارایه گزارش فصلی توسط دستگاهها جهت پیشگیری از بروز هرگونه اتفاق در فصول سال و برگزاری جلسه هم اندیشی در هرفصل و ارایه گزارش عنوان کرد.

 

صفر زاده در پایان افزود:هرکدام از دستگاهها وادارات می توانند پیشنهادی را در حوزه کاری خودش ارائه دهد.