شهردار لنگرود گفت: آموزش تفیک زباله در راستای الگوبرداری از همیارپلیس شروع کردیم   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  مهندس مهدی رجایی شهردار در همایش پسماند زباله افزود:شهرداری لنگرود در طول یکسال گذشته با مدیریت پسماند و به همراه یکی از NGo ها جناب آقای خورسندی زحمت کشیدند در طول سال هر هفته به یکی از […]

شهردار لنگرود گفت: آموزش تفیک زباله در راستای الگوبرداری از همیارپلیس شروع کردیم

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز  مهندس مهدی رجایی شهردار در همایش پسماند زباله افزود:شهرداری لنگرود در طول یکسال گذشته با مدیریت پسماند و به همراه یکی از NGo ها جناب آقای خورسندی زحمت کشیدند در طول سال هر هفته به یکی از مدارس شهر رفتیم و آموزش تفکیک زباله خشک وتر را دادند.وی افزود:ما اینکار را در راستای الگو برداری از همیار پلیس انجام دادیم که موفق شدیم وحاصل آن حضور ۳۵۰ نفر از دانش آموزان فعال به نمایندگی از ۱۰۰۰دانش آموز در همایش پسماند است که درطول یکسال آموزش دیده اند.

رجایی شهردار لنگرود درپایان با تبریک هفته معلم،روز کار وکارگر و روزشوراها از همکاری و همراهی شورای شهر لنگرود تقدیرو تشکر کردو افزود:اگر همیاری اعضای محترم شورای اسلامی شهر لنگرود در مجموعه شهرداری نباشد ،شهرداری نمیتواند کاری پیش ببرد.

عکس و خبر :ابوالفضل شکری