پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: سرشماری کامل ترین و موثرترین شیوه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کشور و ویژگی های آن محسوب می شود. سرشماری یک طرح آمارگیری است که در این طرح به همه واحد ها یا افراد مورد نظر جامعه آماری مراجعه و اطلاعات تک تک افراد جمع آوری می شود. سرشماری […]

پایگاه خبری تحلیلی صبح رانکوه: سرشماری کامل ترین و موثرترین شیوه برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز کشور و ویژگی های آن محسوب می شود. سرشماری یک طرح آمارگیری است که در این طرح به همه واحد ها یا افراد مورد نظر جامعه آماری مراجعه و اطلاعات تک تک افراد جمع آوری می شود. سرشماری نفوس به معنای شمارش تمام افرادی است که در ۳۱ استان کشور زندگی می کنند.

 

 

مطابق با توصیه های سازمان ملل متحد و قوانین داخلی هر کشور ، سرشماری ها هر ۵ یا ۱۰ سال یکبار توسط مراکز آماری کشور ها اجرا می شود.

اهداف سرشماری

*جمع آوری اطلاعات و ویژگی های عمده افراد و برخی از اطلاعات واحد های مسکونی کشور به منظور تامین اطلاعات پایه ای مورد نیاز توسعه اجتماعی – اقتصادی کشور

*تهیه چارچوب های آماری مناسب در زمینه خانوار و مسکن

تاریخچه سرشماری در ایران

سابقه اجرای سرشماری جمعیت در جهان حدود ۶۰۰۰ سال قبل بر می گردد . اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران در سال ۱۳۳۵ توسط اداره آمار عمومی وابسته به وزارت کشور اجرا شد . پس از تاسیس مرکز آمار ایران در سال ۱۳۴۴ قانون این نهاد را موظف کرد که هر ۱۰ سال یکبار سر شماری عمومی نفوس و مسکن را اجرا کند که به دنبال تصویب این قانون مرکز آمار ایران از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ هر ۱۰سال یکبار سرشماری را اجرا نمود. به دلیل تحولات جمعیتی در دهه ۸۰ بر اساس مصوبه شماره ۲۶۵۸۱ /ت ۵۳۷۱۴۷ هیئت وزیران وقت در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ ، اجرای سرشماری در فاصله زمانی پنج سال یک بار تصویب شد.

به دنبال این مصوبه ، مرکز آمار ایران سر شماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۹۰ را اجرا کرد . تا کنون ۷ سرشماری نفوس و مسکن در سالهای ۱۳۳۵ ،۱۳۴۵ ، ۱۳۵۵ ، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ ، ۱۳۹۰ اجرا شده است . مرکز آمار ایران در حال حاضر نیز خود را برای اجرای یک سرشماری دیگر در سال ۱۳۹۵ آماده می کند.

چرا سر شماری عمومی نفوس و مسکن مهم است و چه نتایج و کاربردهایی دارد؟

سرشماری نفوس و مسکن فقط شمارش جمعیت نیست بلکه از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، اطلاعات مهمی درباره ساختار جمعیت ، مهاجرت ، ویژگی های اجتماعی ، باروری ، آموزش و ویژگی های مسکن تا پایین ترین سطوح جغرافیایی به دست می آید . نتایج حاصل از سرشماری مورد استفاده برنامه ریزان ، تصمیم گیران ، پژوهشگران و سایر کاربران قرار می گیرد .

کاربرد های سرشماری :

*برنامه ریزی برای توزیع عادلانه منابع ، خدمات و امکانات در مناطق مختلف کشور

*شناسایی اوضاع اجتماعی و اقتصادی مانند وضع سواد و تحصیلات و ارائه خدمات آموزشی و برنامه ریزی های مربوط به سیاست های آموزشی.

*تهیه برآوردها و پیش بینی های جمعیتی برای برنامه ریزی های دراز مدت توسعه و عمران کشور

*تولید آمارهای اختصاصی و پایه ای برنامه ریزی های جمعیتی مانند محاسبات مربوط به شاخص های مرگ و میر ، ولادت و باروری ، مهاجرت و جابجایی های جمعیت

فراهم کردن نیازهای برنامه ریزی های مانند انتخابات محلی ، تشکیل انجمن ها و شوراهای اسلامی ، انتخاب …………………… و میان دوره ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، انتخاب ریاست جمهوری ، تعیین تقسیمات کشوری و تفکیک و تعیین محدوده روستاها ،دهستان ها ، بخش ها ، شهرستان ها و استان ها

  • شناخت ویژگی های خانوارهای مهاجر به کشور
  • فراهم ساختن چارچوب آماری لازم برای آمارگیری های مختلف
  • بهنگام سازی نقشه های شهری یا روستایی برای استفاده در طرحهای آماری و سایر سرشماری ها

آزمایش سر شماری

با توجه به اینکه اجرای سرشماری یک کار پر هزینه می باشد لازم است برای برگزاری درست و دقیق آن همه تمهیدات لازم اندیشیده شود تا بیشترین بهره را برای کشور به دنبال داشته باشد . براساس توصیه بخش آمار سازمان ملل متحد ، قبل از اجرای سرشماری اصلی ، سرشماری دیگری در مقیاس کوچکتر اجرا می شود . هدف اصلی آزمایش سرشماری شناسایی موانع و مشکلات احتمالی و ارزیابی برنامه ها و فعالیت ها در عملیات میدانی به منظور جلوگیری از هرگونه خطا و اشکال احتمالی می باشد .

در چه مناطقی ، آزمایش سرشماری اجرا می شود ؟

در آزمایش سرشماری معمولاً مناطق محدودی در کشور انتخاب می شود تا با اجرای سرشماری در فضای کاملاً واقعی و عینی بتوان به مشکلات اجرایی و فنی پی برد و نواقص موجود را برطرف کرد . در این راستا و برای شناساییکاستی ها و نواقص احتمالی در سرشماری ۱۳۹۵، براساس برنامه ریزی های انجام شده از سوی مرکز آمار ایران ، آزمایش سرشماری در نقاط شهری شهرستان میناب ( استان هرمزگان ) و مناطق شهری و روستایی شهرستان های بندر ترکمن ( استان گلستان ) ، دهلران ( استان ایلام ) ، آبیک ( استان قزوین ) و منطقه ۳ شهر تهران اجرا می شود . همچنین یک حوزه ی آماری از سایر استان ها برای انجام آزمایش سرشماری انتخاب شده است تا فرآیند سرشماری در همه نقاط کشور بررسی شود .

آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن در چه زمانی و چگونه اجرا می شود ؟

به منظور کاهش هزینه اجرای سرشماری برای نخستین بار آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشورمان ……… مدرن و الکترونیکی زیر (بدون استفاده از کاغذ )اجرا می شود :

۱-روش مصاحبه حضوری و مراجعه ماموران سرشماری به مکان های سکونت خانوارها

۲-روش خودتکمیلی و ثبت اطلاعات توسط خانوار یا استفاده از اینترنت در سامانه سرشماری اینترنتی

سرشماری اینترنتی از روز ۲۱ مهر تا ۴ آذر ماه سال ۱۳۹۴ با مراجعه سرپرست یا مطلع ترین عضو خانوار به سامانه ویژه آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۴ به آدرس و تکمیل فرم خانوار اجرا می شود .

لازم به ذکر است که از ۴ آبان تا ۴ آذر سال جاری نیز در مناطق مورد آزمایش ، ماموران سرشماری به صورت حضوری به خانوارها مراجعه کرده و فرم های سرشماری را با استفاده از تبلت تکمیل می کنند .

مدارک مورد نیاز پاسخگو هنگام مراجعه به مامور

به منظور ثبت دقیق اطلاعات هویتی اعضای خانوار لازم است هنگامی که مامور آمارگیر به خانوار مراجعه می کند کد پستی ، کارت ملی یا مدارکی که نام و نام خانوادگی ، شماره ملّی و تاریخ تولد تمامی اعضای خانوار در آن درج شده است در دسترس باشد . بهتر است قبل از مراجعه مامور ، خانوارها مدارک مورد نظر را آماده کنند تا به محض مراجعه مامور اطلاعات آن را در اختیار وی قرار دهند . همچنین مدارکی مانند قبض تلفن ثابت یا همراه که کدپستی صحیح منزل مسکونی خانوار بر روی آن درج شده است می تواند به مامور سرشماری در ثبت دقیق آدرس پستی خانوار کمک کند .

مامور سرشماری کیست ؟

مامور سرشماری فردی است که از طرف مرکز آمار ایران در زمان اجرای آزمایش سرشماری به حوزه های سرشماری مراجعه می کند و اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری می کند . ماموران سرشماری افرادی قابل اعتماد و آموزش دیده با جلیقه ای به رنگ طوسی با آرم سرشماری در پشت آن که کارت شناسایی در سمت چپ آن نصب شده ، هستند و با استفاده از تبلت به جمع آوری اطلاعات می پردازند . آنها مجاز نیستند سوالاتی خارج از فرم طراحی شده در تبلت پرسش نمایند .

آیا اطلاعات جمع آوری شده خانوارها محرمانه می ماند ؟

بر اساس ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران ، اطلاعات و داده هایی که در آمارگیری های مختلف از افراد ، خانوارها ،       بنگاه های اقتصادی و موسسات مختلف جمع آوری می شود ، محرمانه بوده و تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ فرد یا سازمانی قرار نمی گیرد و از اطلاعات جمع آوری شده صرفاً برای تهیه آمارهای کلی و عمومی استفاده می شود .

گفتنی است،سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، هشتمین سرشماری نفوس و مسکن کشور است که سال آینده در کشور اجرا خواهد شد و اجرای آزمایشی آن امسال است.