شناسایی ، برنامه ریزی وساماندهی جامعه عشایری شهرستان املش درجهت ارتقای سطح کمی وکیفی تولیدات دامی ضروری است.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، شهرستان املش بدلیل شرایط جغرافیایی ازمناطق مستعدپرورش دام درحوزه عشایری میباشد، دراین راستا مدیریت درجهت ارتقای توان تولیدات دامی ، تثبیت اشتغال وارتقا معیشت مناطق روستایی وعشایری اقدام به شناسایی […]

شناسایی ، برنامه ریزی وساماندهی جامعه عشایری شهرستان املش درجهت ارتقای سطح کمی وکیفی تولیدات دامی ضروری است.

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، شهرستان املش بدلیل شرایط جغرافیایی ازمناطق مستعدپرورش دام درحوزه عشایری میباشد، دراین راستا مدیریت درجهت ارتقای توان تولیدات دامی ، تثبیت اشتغال وارتقا معیشت مناطق روستایی وعشایری اقدام به شناسایی عشایرشهرستان وتهیه بانک اطلاعات مربوط به تولیدوظرفیتهای موجود به ساماندهی این جامعه پرداخته است.

 

لازم به ذکراست تعداددامداران کوچنده این شهرستان ۳۳۶ نفر وتعداد دامهای کوچ رو سبک وسنگین ۸۵۰۹ راس میباشد.

 

عشایر شهرستان سالانه ۳۰۹ تن گوشت ، ۳۰۲۸ تن شیر و۲۰ تن پنیر تولید وبه بازارهای محلی واستانی عرضه مینماید.

 

روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان املش/