هم زمان با روز جهانی بهداشت دست، شیوه صحیح و اهمیت آن با شعار دستان تمییز برای همه در بیمارستان نیکوکار املش برگزار گردید.     به گزارش  خبرنگار رانکوه نیوز؛ امروز ۲۳ مهرماه هم زمان با روز جهانی شستشوی دست، نحوه ی صحیح شستشوی دستها با شعار دستان تمییز برای همه برای کارکنان و همراهان بیماران […]

هم زمان با روز جهانی بهداشت دست، شیوه صحیح و اهمیت آن با شعار دستان تمییز برای همه در بیمارستان نیکوکار املش برگزار گردید.

 

 

به گزارش  خبرنگار رانکوه نیوز؛ امروز ۲۳ مهرماه هم زمان با روز جهانی شستشوی دست، نحوه ی صحیح شستشوی دستها با شعار دستان تمییز برای همه برای کارکنان و همراهان بیماران اجرا شد و پرسنل و مراجعه کنندگان با آموزش چهره به چهره و توضیع پمفلت آموزشی با نحوه ی شستشوی صحیح دستها مطلع شدند. به همین مناسبت زنگ مانور شستشوی دست ها در بیمارستان نیکوکار نواخته شد و ریاست، مدیر خدمات پرستاری، تیم آموزشی  و کنترل عفونت بیمارستان با حضور در بخش های درمانی، اداری و بستری، شیوه صحیح شستشوی دست را مرور کردند.

 

 

گفتنی است؛ روز جهانی شستشوی دست اولین بار در سال ۲۰۰۸ برگزار شد، تا بیش از ۱۲۰ میلیون کودک در ۷۰ کشور جهان دست خود را با صابون شستشو دهند، از سال ۲۰۰۸ رهبران جامعه از این روز استفاده کرده اند تا سادگی و ارزش دست های تمییز را نشان دهند.

 

 

خاطر نشان می شود؛ شستشوی دستها تا ۸۰ درصد خطر عفونت های بیمارستانی را کاهش می دهد و کارکنان بهداشتی با رعایت بهداشت دست در مراقبت از بیمار، سبب کاهش بار آلودگی می شوند.