شمال ما: انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند سال بعد برگزار خواهد شد و برخی که قصد کاندیداتوری و رقابت در کارزار این انتخابات را دارند از چندی پیش فعالیت های خود را شروع کرده اند. به گزارش “صبح رانکوه” از جمله کسانی که در سطح شهرستان رشت فعالیت های خود را آغاز نموده، […]

شمال ما: انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسفند سال بعد برگزار خواهد شد و برخی که قصد کاندیداتوری و رقابت در کارزار این انتخابات را دارند از چندی پیش فعالیت های خود را شروع کرده اند.
به گزارش “صبح رانکوه” از جمله کسانی که در سطح شهرستان رشت فعالیت های خود را آغاز نموده، حسین رضاپور است، کسی که همچون حسن تامینی دو دهه از عمر خود را در تهران سپری نموده و اکنون سودای حضور در بهارستان را در سر می پروراند.
کاندیداتوری رضاپور در انتخابات آینده از چند زاویه قابل بررسی است اما آنچه حضور او را به طور ویژه با اهمیت می کند منبع رای مشترک او با دو کاندیدای مطرح انتخابات حسن تامینی و سید علی آقازاده است. تامینی در هر دو دوره از انتخابات که از آن پیروز خارج شد بخش قابل توجهی از آرای خود را از زادگاهش بخش لشت نشاء کسب نمود اما این بار رضاپور به عنوان یک لشت نشایی، توجه مردم این بخش را تا حدودی به خود جلب نموده و حضور رضاپور و ارتباط گیری های او به ویژه در بخش لشت نشاء، می تواند از آرای تامینی در آن بخش بکاهد.
از سویی از آن جهت که رضاپور همچون آقازاده بازنشسته یک مجموعه است و همکار محسوب می شوند، طبعاً بخشی از آرای آقازاده را نیز به سبد آرای خود اضافه خواهد نمود.
بدین ترتیب کاندیداتوری حسین رضاپور به ویژه از جهت رقابت با دو کاندیدای مذکور حائز اهمیت و قابل بررسی و تامل خواهد بود./شمال ما

82419040915095053904