بیش از ۲ هزار متر مربع از زمین های منابع طبیعی در املش از توابع استان گیلان از یک متصرف پس گرفته شد. به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز رییس منابع طبیعی و آبخیزداری املش امروز گفت : ۲ هزار و ۳۴۶ متر مربع از زمین های ملی در روستای کلامرود املش با حکم دادستانی از […]

بیش از ۲ هزار متر مربع از زمین های منابع طبیعی در املش از توابع استان گیلان از یک متصرف پس گرفته شد.

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز رییس منابع طبیعی و آبخیزداری املش امروز گفت : ۲ هزار و ۳۴۶ متر مربع از زمین های ملی در روستای کلامرود املش با حکم دادستانی از یک متصرف پس گرفته شد.

 

کشاورز افزود : این متصرف که در مجاورت این قطعه زمین ، باغ فندق دارد قصد داشت در زمین تصرفی باغ فندق ایجاد کند .

وی گفت  : متصرف به مدت سه ماه زمین ملی را با سیم خاردار محصور کرده بود.