این نماینده مجلس در دوره یازدهم در این خصوص گفت: با توجه به شرایط کنونی و شروع پیک پنجم کرونا در مناطق مختلف کشور و نیاز مبرم اکسیژن جهت مراقبت از بیماران کرونایی با پیگیری های مستمر صورت گرفته و مساعدت های وزارت بهداشت ، هیئت امنا ارزی و تجهیزات پزشکی وزارتخانه و دانشگاه علوم پزشکی گیلان یک دستگاه اکسیژن ساز سانترال با اعتباری حدود ۳ میلیارد تومان به بیمارستان شهید انصاری رودسر اختصاص یافته و طی روز های آتی شاهد نصب و راه اندازی آن خواهیم بود

وی افزود: این دومین دستگاه اکسیژن ساز می‌باشد که در طی یکسال گذشته پس از دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری جهت خدمت به بیماران کرونایی در بیمارستان شهید انصاری رودسر نصب و راه اندازی می‌شود.