به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه رانکوه صبح امروز با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز قدس مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام زدند.    

به گزارش خبرنگارصبح رانکوه، مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه رانکوه صبح امروز با حضور گسترده خود در راهپیمایی روز قدس مشت محکمی بر دهان دشمنان اسلام زدند.