رییس اداره چای املش با اشاره به این‌که کشاورزان املشی در تولید چای رتبه نخست را کسب کردند، گفت: املش از نظر کمی و کیفی بیشترین باغات را از حیث استحصال چای دارد.     حسین پور املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز آمار کل خرید برگ سبز چای شهرستان املش در سال ۹۸ […]

رییس اداره چای املش با اشاره به این‌که کشاورزان املشی در تولید چای رتبه نخست را کسب کردند، گفت: املش از نظر کمی و کیفی بیشترین باغات را از حیث استحصال چای دارد.

 

 

حسین پور املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز آمار کل خرید برگ سبز چای شهرستان املش در سال ۹۸ کل خرید درجه یک را۱۱۶۷۰۲۸۷ کیلوگرم،درجه۲: ۱۶۳۶۸۲۴۸ کیلوگرم عنوان کرد

 

 

وی افزود: از ۳۷ کارخانه موجود در املش تعداد۳۶کارخانه چایسازی در شهرستان فعال است که کل خرید برگ سبز چای تا تاریخ اعلام شده  ۲۸۰۳۸۵۳۵ کیلوگرم می باشد.

 

 

حسین پور با بیان اینکه سهم دولت از خرید برگ سبز چای  ۳۱۸۵۸۱۰۴۰۰۲۲ ریال می باشد و تاکنون ۲۱۷۰۴۳۳۶۸۸۲۲ ریال از سوی دولت پرداخت شده است افزود:۶۸% از سهم دولت پرداخت شده است.

 

 

وی همچنین سهم کارخانه۴۲۷۲۴۷۵۴۸۰۶۲ ریال بیان کرد و گفت: سهم پرداخت شده  کارخانه ۳۵۳۳۴۸۱۸۴۴۶۲ ریال است که ۸۲%پرداخت شده است.

 

 

حسین پور در پایان با اشاره به اینکه  بطور کلی خرید  برگ سبز چای درسال  و ۲۸۰۳۸۵۳۵کیلو گرم۹۸ به ارزش ۷۴۵۸۲۸۵۸۸۰۸۴ریال است افزود:این رقم در درجه یک ۴۱/۶۲۲% ، ۵۸/۳۷۷ددرصد درجه  دو وچای خشک استحصالی ۶۳۰۸تن می باشد.