شهردار کومله خدمات شهرداری و شورای اسلامی کومله جهت مقابله با ویروس کرونا را تشریح کرد.

بیش از ۷۰ روز از ورود ویروس ڪرونا ،این مهمان ناخونده به ڪشورعزیزمان ایران میگذرد . شهرداری ها اولین ارگانی بودند ڪه ازهمون بدو ورود وشیوع ویروس ڪرونا به یاری هم وطنان خودشتافتند وبه طرق مختلف برای جلوگیری از شیوع ویروس  عمل نمودند ۰ضدعفونی نمودن شهر و تولید ماسڪ عملڪرد خوب و ستودنی شهرداری ها بوده ڪه شهرداری شهر ڪومله نیز ازاین امر مستثنی نبود ه وخدمات بسیارارزنده ای ارائه نمودند  ڪه جا دارد دراینجا ازدڪترمنوچهرمهدی پورشهردار پرتلاش وفهیم شهر ڪومله ،وپرسنل زحمتڪششان ،روابط عمومی ،همه ڪارمندان وگارگران زحمتڪش شهرداری تشڪروقدردانی شود .

درپی عملڪرد های انجام گرفته شهرداری ڪومله دڪتر مهدی پور شهردارڪومله  در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز گفت:درپی شیوع ویروس منحوس کرونا در ایران اسلامی و در پی آن شهرداری کومله ،برخود وظیفه دانست تا همگام با تمامی مسئولین نسبت به مقابله با ویروس منحوس کرونا اقدام نماید .

شهردار کومله در ادامه با بیان اینکه لذا دراین راستا از ابتدایی ترین روزهای کرونایی  اقدامات ارزشمندی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر صورت گرفت که میتوان به؛

–  توزیع و تهیه دستکش و ماسک در بین پرسنل شهرداری،نیروهای خدماتی و ستادی -جهت حمایت از کارگاههای کوچک  تولید ماسک ،خرید ده هزار ماسک   وتوزیع روزانه دربین شهروندان بصورت رایگان توسط اعضای  شورای اسلامی شهر-خرید مواد ضدعفونی کننده جهت ضدعفونی سطح شهر معابر پرتردد-

تنظیم قرار داد ضدعفونی با تعداد ۴گروه از نیروهای خود جوش مردمی وتامین سوخت مواد اولیه ،لباس مخصوص ضدعفونی که توسط فرماندهی محترم حوزه مقاومت بسیج معرفی شده بودند-اطلاع رسانی از طریق نصب پرده نوشته-اطلاعیه-بنر و از طریق فضای مجازی همچنین رساته ها ی صوتی و تصویری و نشریه های محلی اشاره داشت.وی همچنین با اشاره به اینکه تدفین اموات ناشی از کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی به تعداد ۱۰نفر-تهیه لباس های مخصوص برای افرادی که دربخش تدفین در آرامستان مغول فعالیت هستند-تهیه ماسک ودستکش بصورت روزانه برای افراد خدماتی و افرادی که دربخش جمع آوری پسماند مشغول فعالیت می باشند از دیگر فعالیت های شهرداری و شورای اسلامی شهر کومله بود،انجام گرفت افزود:در راستای رزمایش مواسات نیز  توانستیم ۵۰ بسته معیشتی  را درسطح شهرستان لنگرود و۲۰بسته معیشتی را موردی دربین افراد بی بضاعت شهر کومله توزیع گردید.

انتهای پیام/