رییس بیمارستان نیکوکار املش از دایر شدن کلینیک تخصصی اطفال و ارتوپدی دراین بیمارستان خبر داد     دکتر الهام عاشوری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز؛ کلینیک تخصصی اطفال با حضور دکتر فاطمه یوسفی (متخصص اطفال) و کلینیک تخصصی ارتوپدی با حضور دکتر حسام علی طالشی (متخصص ارتوپد) سه شنبه ها ساعت ۱۰ صبح […]

رییس بیمارستان نیکوکار املش از دایر شدن کلینیک تخصصی اطفال و ارتوپدی دراین بیمارستان خبر داد

 

 

دکتر الهام عاشوری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز؛ کلینیک تخصصی اطفال با حضور دکتر فاطمه یوسفی (متخصص اطفال) و کلینیک تخصصی ارتوپدی با حضور دکتر حسام علی طالشی (متخصص ارتوپد) سه شنبه ها ساعت ۱۰ صبح در بیمارستان نیکوکار دایر گردیده است.