رییس بیمارستان نیکوکار املش از دایر بودن کلینیک تخصصی قلب و اطفال در این بیمارستان خبر داد

دکتر الهام عاشوری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: کلینیک تخصصی قلب و اطفال با حضور دکتر سیده شبنم شهدی -متخصص قلب و دکتر شادی ادیب -متخصص اطفال در بیمارستان نیکوکار املش دایر می باشد

 

وی افزود: کلینیک تخصصی قلب با حضور دکتر سیده شبنم شهدی (متخصص قلب)  سه شنبه و چهارشنبه هر هفته صبح و عصر و کلینیک تخصصی اطفال با حضور دکتر شادی ادیب (متخصص اطفال) یکشنبه هر هفته صبح و عصر و دوشنبه الی چهارشنبه هر هفته عصر در بیمارستان نیکوکار املش دایر می باشد.