کتاب چکیده تاریخ اسلام تاپایان خلافت عباسیان اثر نویسنده املشی منتشرشد.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ این کتاب اثر علی غلامرضائی حاصل بیش از ۱۳سال تدریس در مراکز آموزش عالی و موسسات دیگرعلمی ،ونیز ثمره سالها انس وآشنایی با تاریخ ومطالعه دراین زمینه است.   تدوین کتابی در موضوع چکیده تاریخ اسلام […]

کتاب چکیده تاریخ اسلام تاپایان خلافت عباسیان اثر نویسنده املشی منتشرشد.

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ این کتاب اثر علی غلامرضائی حاصل بیش از ۱۳سال تدریس در مراکز آموزش عالی و موسسات دیگرعلمی ،ونیز ثمره سالها انس وآشنایی با تاریخ ومطالعه دراین زمینه است.

 

تدوین کتابی در موضوع چکیده تاریخ اسلام از آغازتاپایان خلافت عباسیان ،هدف اصلی پدید آمدن کتاب حاضربوده است.

 

فصل اول کتاب چکیده تاریخ اسلام تا پایان خلافت عباسیان،به شبه جزیره عربستان پیش از اسلام می پردازد.دراین فصل خواننده باتمدن های پیش از اسلام،ادیان رایج در عصرجاهلیت و….آشنا می شود.

 

در فصل دوم حوادث دوران پیامبرازدوران تولد تا بعثت،نحوه مهاجرت مسلمانان به یثرب ،عمده غزوات پیامبر،علل پیروزی وشکست درجنگهاو….مورد بررسی قرار گرفته است.

 

درفصل سوم کتاب شکل گیری خلافت اسلامی،حوادث مهم دوران خلیفه اول ،دوران خلافت عمر،علل سقوط ساسانیان ،خلافت عثمان ودوران حضرت علی (ع) مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

 

فصل چهارم اختصاص به دوران امویان داردو درنهایت درفصل آخرکتاب به دوران خلافت عباسیان از مرحله شکل گیری تا فروپاشی آنان به دست مغولان پرداخته شده است.

 

کتاب چکیده تاریخ اسلام تاپایان خلافت عباسیان اثرعلی غلامرضائی در۲۴۶ صفحه از سوی انتشارات دافوس چاپ ودر دسترس علاقمندان به تاریخ قرارگرفت.