01:52

1403/04/01

تولید زعفران گلخانه‌ای به روش هوا کشت درشهرستان املش

محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: زعفران ،گیاهی چندساله ازخانواده زنبقیان وگرانبهاترین ادویه که امروزه کشت زعفران باتوجه به چندساله بودن گیاه ونیازآبی کم موردتوجه کشاورزان شهرستان قرارگرفته است، و دراین روش درمرحله تولیدجوانه گل گاو زبان برداشت گلها نیازی به زمین کشاورزی وخاک برای پرورش محصول نیست.

وی تصریح کرد:ازمزایای این روش میتوان به صرفه جویی درمصرف آب، کنترل آسان بیماریها وآفات، بازگشت سریع سرمایه، کنترل دما ورطوبت، کاهش هزینه های کاشت،داشت وبرداشت وافزایش سطح زیرکشت(امکان کاشت ۴ الی ۶ تن پیاززعفران در۱۰۰ مترمربع) اشاره کرد.

مدیر جهاد کشاورزی املش بیان داشت:کشت گلخانه ای زعفران یکی ازشیوه های نوین است که معایب کشت درزمین رانداردزیرا کشت زعفران درزمین بامشکلاتی ازجمله سرمازدگی، آفات ، مشکلات پیش آمده ازسوی جوندگان برای پیاززعفران وبارندگی هنگام برداشت گل مواجه است که کیفیت محصول را به شدت کاهش میدهد وبارمیکروبی بالا به واسطه تماس باخاک نیزازمواردی است که درکشت گلخانه ای مشاهده نمیشود

وی ادامه داد:معمولاکشت زعفران درزمین طی سالهای پنجم وششم کشت به سوددهی عالی وپیک سوددهی میرسدودرسال هفتم نیزبایدکشاورزاقدام به زیروروکردن زمین نمایدامادرکشت گلخانه ای ازهمان سال نخست درصورت استفاده ازپیازباکیفیت ووزن بالا میتوان سوددهی رابرای سرمایه گذارمتصورشد.

صفریدرپایان خاطرنشان ساخت:کشت آیروپونیک زعفران درفضای محدودگلخانه بصورت طبقاتی قابل اجراست ونیازبه زیرکشت بردن اراضی وسیع کشاورزی نیست به گفته وی استفاده ازپیازهای درشت ومرغوب درروش کشت آیروپونیک میانگین کلاله خشک تولیدی رااز ۷ کیلوگرم درهکتاردرروش سنتی به ۲۵ کیلوگرم درهکتارافزایش میدهدوهمچنین ضرورت توسعه گلخانه های کوچک مقیاس واحداث واحدهای تولیدی کوچک کشت زعفران فرصتی مناسب برای خوداشتغالی وایجاددرآمددرمناطق روستایی شهرستان درسال جهش تولیدمی باشد.

انتهای  پیام/

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *