شالیکاران گیلانی بذرهای برنج را پیش از کاشت ضدعفونی کنند.

براهیم اکبرزاده، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شالیکاران، برای پیشگیری و کاهش اثرات بیماری‌های قارچی، بذر‌ها را پیش از کاشتن، با سموم قارچ کش مجاز ضدعفونی کنند.

اوافزود: بهتر است بذر‌ها را به مدت ۱۲ تا ۲۴ ساعت برای جذب آب در آب شیرین گذاشته و پس از آن نیز بمدت ۲۴ ساعت در محلول سم مجاز برای ضدعفونی قرار داده شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گفت: بذر‌ها داخل گونی را در طول ۲۴ ساعت باید ۳ تا ۴ نوبت آنرا از محلول سمی بیرون آورده و به آرامی تکان و دوباره در داخل محلول سم قرار داد.

انتهای پیام/عط