عرضه مواد افزودنی و مکمل‌های بنزین در جایگاه‌های سوخت مورد تأیید شرکت ملی پخش نیست.

به گزارش رانکوه نیوز، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: بنزین عرضه شده در تمام جایگاه‌های عرضه سوخت کشور مطابق با و به مواد افزودنی، مکمل و یا اکتان‌افزا مانند محلول و قرص نیازی ندارد و عرضه این مواد در جایگاه‌های سوخت کشور مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست.