00:53

1403/04/01

توسعه باغات در اراضی شیب دار، فرصتی برای ایجاد اشتغال

محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز افزود: مزایای این طرح که بامشارکت مردم صورت میگیرد میتوان به مقابله بافرسایش خاک،حفظ واحیای منابع طبیعی وجلوگیری ازتصرف اراضی،پیشگیری ازتغییرکاربری های نامناسب زمینهای کشاورزی وملی،استفاده ازروان آبهای سطحی،حفاظت ازآب وخاک واجرای عملیات آبخیزداری،افزایش تولید وافزایش اشتغال رااشاره کرد.

وی درادامه افزود:بخش عمده اراضی شهرستان بدلیل شیب زیاد،خاک نسبتا نامناسب ازشرایط مناسب جهت کشت زراعی برخوردارنیست وشیب زیادوعدم رعایت شرایط کشت دراراضی شیبدار،موجب کاهش توان زیستی خاک شده وبه مرورزمان،کاهش حاصلخیزی وفرسایش خاک رابهمراه خواهدداشت.

مدیر جهاد کشاورزی املش بیان داشت: ازاستعدادیابی،شناسایی خاک ،شیب،میزان بارندگی دراولویت قرارمیگیردکه براساس دستورالعمل محققان اقدام به کشت درآنها انجام میشود.

وی درپایان خاطرنشان ساخت:بابررسی های صورت گرفته تاکنون ۲۵۶ هکتاراراضی شیب دارشناسایی واولویت کشت درچنین عرصه هایی متناسب باشرایط اقلیمی عمدتا درختان میوه ازجمله فندق،گردو وهمچنین گیاهان دارویی می باشد.

انتهای پیام/

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *