مدیرجهادکشاورزی املش ازتوزیع بیش از ۲۶ تن انواع بذرگواهی شده درسطح شهرستان املش خبرداد

محمد مهدی صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام این خبر  اظهار داشت:درسطح شهرستان مقدار۲۶ تن بذرگواهی رقم هاشمی، ۲۵۰ کیلوگرم آنام، ۲۵۰ کیلوگرم گیلانه توزیع گردید…

وی بابیان اینکه بذرهای گواهی شده آفات، بیماری ،تخم علف هرزندارند تصریح کرد:تولیدشلتوک با بذرگواهی شده درهکتارحدود یک تن بیشترازبذرهای معمولی است.

صفری تصریح کرد: میزان بذرموردنیازبرای استفاده درکشت مکانیزه ۴۰ کیلوگرم، کشت سنتی تا ۸۰ کیلوگرم برای هرهکتارمیباشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیش بینی میگردد با توجه به شیوع بیماری ویروس کرونا بیش از ۳۰۰۰ هکتار ازاراضی شالیزاری درشهرستان کشت مکانیزه صورت پذیر

گفتنی است: شهرستان املش ۳۵۰۰ هکتاراراضی شالیزاری بوده وبیش از ۵۰۰۰ بهره بردار دارد.

انتهای پیام/