15 تن بذر برنج رقم هاشمی توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان املش توزیع شد.

به گزارش رانکوه نیوز، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ضرورت و اهمیت مصرف بذر گواهی شده برنج جهت پایداری کشاورزی و افزایش عملکرد در واحد سطح در شالیزارها و در نهایت تامین امنیت غذایی کشور گفت و از تخصیص ۱۵تن بذر اصلاح وگواهی شده برنج رقم هاشمی به شهرستان املش و توزیع آن از طریق کارگزاری های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان خبر داد.