تاکنون۱۱ هزار جعبه تخم نوغان در گیلان قطب نخست تولید کرم ابریشم کشور توزیع شده است.   محمد رضا راهی  کارشناس حوزه مدیریت مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه توزیع تخم نوغان اصلاح شده در لنگرود در گفتگو با رانکوه نیوز خاطرنشان کرد:توزیع تخم نوغان از ۷ اردیبهشت ماه شروع شده است و دراستان گیلان […]

تاکنون۱۱ هزار جعبه تخم نوغان در گیلان قطب نخست تولید کرم ابریشم کشور توزیع شده است.

 

محمد رضا راهی  کارشناس حوزه مدیریت مرکز توسعه نوغانداری کشور در حاشیه توزیع تخم نوغان اصلاح شده در لنگرود در گفتگو با رانکوه نیوز خاطرنشان کرد:توزیع تخم نوغان از ۷ اردیبهشت ماه شروع شده است و دراستان گیلان ۸ مرکز توسعه نوغانداری و ۸ شهرستان بعنوان رابط جهاد کشاورزی معرفی شدند وتا ۷ خردادماه ادامه خواهد داشت.

 

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۱هزار جعبه تخم نوغان توزیع شده است افزود:۱۷هزارو ۵۰۰جعبه تخم نوغان برای استان گیلان درنظرگرفته شده است و با توجه به اینکه قیمت پیله درسال جاری نسبت به سال گذشته دوبرابر پیش بینی شده است، انتظار می رودبه ۱۷هزارو ۵۰۰ جعبه درگیلان برسیم.

راهی درادامه افزود:از کشاوزان عزیز میخواهیم باتوجه به شرایط مناسب آب وهوایی،قیمت مناسب پیله نسبت به سال گذشته و ظرفیت خالی تلمبار و توت اضافی نسبت به دریافت تخم نوغان مازاد از مراکز توسعه نوغانداری استان اقدام نمایند.

کارشناس حوزه مدیریت نوغانداری کشور همچنین به بیمه نوغانداران اشاره داشت و گفت:بیمه نوغانداران به دلخواه است و هزینه بیمه آن برای کشاورزان ۸۹۶۰هزارتومان است که بیشترین هزینه بیمه برعهده دولت می باشد.

وی درخصوص تسهیلات ارزان قیمت به نوغانداران نیز گفت: درحال مصوب تفاهم نامه ای با بانک کشاورزی کشور درقالب کشاورزی هستیم تا مبلغ قابل توجهی را برای کشاورزان درنظر بگیریم.

راهی با بیان اینکه درحال حاضر ۱۴هزارو ۷۰۰هکتار توتستان در کشور وجود دارد افزود:استان گیلان بیشتر توتستان را با ۶هزارو ۵۰۰هکتار دارا است.وی اضافه کرد:گیلان از توزیع تخم نوغان تا تولیدپیله ۴۳درصد را تامین میکند و شهرستان لنگرود ۳۳درصد را به خودش اختصاص داده است و همچنین شهرهای تابع لنگرود، رودسر و املش بزرگترین منطقه نوغانداران کشور تلقی می شوند.

کارشناس حوزه مدیریت توسعه نوغانداری کشور با اشاره به اینکه تخم نوغان اگر خوب و یکدست نگهداری شود میتواند در راندمان تولید پیله تاثیر بگذارد افزود:تخم نوغان که برای کشاورزان توسط مراکز توسعه نوغانداری تفریخ می شود میتواند کار نوغاندار را در پرورش از ابتدا تا انتها تسهیل کند ومیتواند حداقل ۲کیلو گرم درراندمان تولید پیله برای کشاورز اضافه کند واین نتایج براساس پژوهش هایی بوده که در سالهای مختلف انجام شده است.

عکس و خبر:ابوالفضل شکری