مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش از توزیع بیش از ۲ هزارو پانصد تن کود شیمیایی در املش خبر داد.     محمد صفری در گفتگو با رانکوه نیوز اظهار داشت: این میزان کوداز انواع کودهای ازته، فسفاته ، پتاسه وکودهای ماکروکامل وکودمیکروبوده که درسطح ۸۱۰۰ هکتار اراضی زراعی وباغی این شهرستان توزیع شده است.   وی در […]

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش از توزیع بیش از ۲ هزارو پانصد تن کود شیمیایی در املش خبر داد.

 

 

محمد صفری در گفتگو با رانکوه نیوز اظهار داشت: این میزان کوداز انواع کودهای ازته، فسفاته ، پتاسه وکودهای ماکروکامل وکودمیکروبوده که درسطح ۸۱۰۰ هکتار اراضی زراعی وباغی این شهرستان توزیع شده است.

 

وی در ادامه تصریح کرد: ازابتدای سال جاری تاکنون مقدار۲۳۱۳۹۲ لیترحواله انواع سوخت..گازوییل و نفت سفید ازسوی این مدیریت صادرشده است.

 

صفری خاطر نشان کرد:  این مقدارسوخت مصرف کارخانه کمپوست سازی، تولید قارچ، مرغداریها، ادوات کشاورزی شامل تراکتور وتیلر ، موتورهای آبکشی وکارخانجات چایسازی گردیده است.