مهلت بیمه باغ‌های چای و شالیزار‌ها در گیلان تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد.

پیمان معمارزاده، معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان گفت: مهلت بیمه باغات چای و شالیزار‌های این استان تا پایان ساعت اداری ۳۱ اردیبهشت ماه تمدید شده است.

او با بیان اینکه پیش از این مهلت بیمه چای تا ۳۱ فروردین بود از چایکاران خواست با مراجعه به مراکز بیمه‌ای یا شعب بانک کشاورزی استان محصول شان را بیمه کنند.

معاون خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی گیلان همچنین با اشاره به تعیین مهلت بیمه شالیزار‌ها تا پایان اردیبهشت ماه از شالیکاران گیلانی خواست در فرصت باقی مانده مزارع شان را بیمه کنند.

چایکاران گیلانی ۹۰ درصد چای ایران و شالیکاران این استان هم ۴۰ درصد برنج ایران را تولید می‌کنند.