16:02

1403/04/26

تقدیر از اعضای شورای اسلامی شهر در روز ملی شوراها و در قالب نشست خبری

به گزارش رانکوه نیوز، امسال هم به مناسبت نهم اردیبهشت و روزشورا نشست خبری با اصحاب رسانه  با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی درسالن کنفرانس شهرداری برگزارگردید تا عملڪرد شهرداری و شورای شهر با توجه به شرایط ویژه ڪشوربه سمع ونظر مردم برسد. دراین جلسه ابتدا مهندس سید مهدی رجایی،شهردار جوان و بادرایت شهرلنگرود ضمن گرامیداشت سالروزتشڪیل شورای اسلامی و تبریڪ روزشوراها به همه شوراهای اسلامی شهر و روستا بویژه مجموعه شورای اسلامی شهر لنگرودبا بیان اینڪه بیشترین انتظار را درشهر وروستاها مردم از اعضای شورای آن محل دارندو ڪمترین امڪانات وقدرت در دست عزیزان شوراها است افزود:شوراها امروز شوراهای شهرداریها شده اند و انتظارات مردم فراتر از یڪ شهرداری است.

وی با اشاره به اینڪه امروز درچهارچوب شهرداری ها ودهیاریها،ڪارهای زیادی بردوششان است و متاسفانه امڪانات محدود است اظهار داشت: دراین راستا 150نوع عوارض شهرداری ها را محدود ڪردندولی درشهرستان هر نهادی ڪه هرمشڪلی داردبه شهرداریها ارجاع داده می شود ونیاز است دراین راستا مسئولین بالادست برای رفع مشڪل مالی  ورودڪنند و به شهرداریها سروسامان دهند.

مهندس رجایی تصریح نمود:امروز شهرداریها با مشڪلات مالی مواجه هستندبطوریڪه اڪثرشهرداریهای شهرهای اطراف لنگرودهنوز حقوق سال گذشته پرسنل شان را پرداخت نڪرده اند.

شهردار لنگرود همچنین با بیان اینڪه دربحث بیماری ڪرونا نیز پرسنل شهرداری درصف اول مقابله با ویروس ڪرونا بودندو جان خود را به خطر می انداختندتا زباله های بیماران ڪرونایی را هرشب جمع آوری نمایندافزود:تدفین اموات نیز با رعایت ڪامل  موازین بهداشتی وشرعی  وبا ڪمال احترام  توسط پرسنل شهرداری انجام می گرفت.

رجایی در پایان از زحمات همه پرسنل شهرداری بویژه پرسنل آتش نشانی ڪه برای ضد عفونی ڪردن ڪوچه ها و معابر سطح شهرلنگرود سنگ تمام گذاشتندتقدیر وتشڪر نمود وافزود:جا دارد از زحمات وتلاش های چشمگیرجناب آقای منصفی ڪه درتمام روزهای شیوع بیماری ڪرونا برای تهیه لوازم بهداشتی  و بسته های معیشتی در ڪنار خیرین بوده و در بحث پیگیری به منظور افتتاح بیمارستان لنگرود حضور فعال داشتتند،تقدیر وتشڪر ویژه نمایم.

 

غلامرضا منصفی رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود نیز درادامه با بیان اینڪه شهرداریها در ایام ڪرونا اولین نهادی بودند ڪه پرسنل آن بصورت شبانه روز مبارزه می ڪردند ازهمه پرسنل شهرداری بخصوص روابط عمومی های زحمتڪش این ارگان آقایان صبوحی وحسن دوخت ڪه دراطلاع رسانی سریع عملڪرد شهرداری درایام ڪرونا ازهیچ تلاشی فروگزارنڪردند تقدیر وتشڪرویژه نمود.وی درادامه بیان نمود : بحث  لوله گذاری  ودفع آب های سطحی از تبصره 3 جزءاعتباراتی بود ڪه درسال گذشته  با مجوزمجموعه  شورای اسلامی شهر انجام گرفت.

وی از اجرای چند پروژه بزرگ  لایروبی و آب و فاضلاب(تبصره3) درسالجاری خبرداد و گفت:مهمترین این پروژه ها رینگ شهری است ڪه با اعتبارات ملی اجرا خواهد شدوهمچنین آب آشامیدنی آنسرمحله به خراط محله با اعتبار 600میلیون تومان است ڪه با مجوز شورای اسلامی شهر و تبصره 3 انجام خواهد گرفت ڪه دراین خصوص پیمانڪار آن مشخص شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود اذعان داشت:  انتظارات مردم از شوراها بسیار زیاد است و در شهرداری و شورای اسلامی شهر نیز همیشه به روی مردم باز است.

وی در ادامه ترانس برق میدان  بسیج را یڪی از مشڪلات بزرگ درسالهای قبل عنوان ڪرد و گفت:الحمدا… جابجایی ترانس برق ڪار بزرگی بود ڪه با همت شهردار ونماینده ومدیران برق استان وشهرستان واعضای شورای اسلامی شهر دوره های قبل واین دوره انجام گرفت.

غلامرضا منصفی همچنین تجهیز ناوگان شهری را یڪی از اقدامات بزرگ دیگر شهرداری و مجموعه شورای اسلامی شهر عنوان ڪرد و گفت:پیش بینی می شود چند ناوگان شهری دیگر هم اضافه نماییم.

رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود درادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص ” رزمایش مواسات “درماه مبارڪ رمضان اشاره داشت و ضمن تشڪر وقدر دانی از زحمات شهردار و پرسنل شهرداری ڪه در مواقع بحران یاریگر مردم بودند افزود:شهردار ومجموعه شورای اسلامی شهر همگام با امام جمعه محترم و گروه های مردم نهاد پای ڪار آمدندو از همین جااز همه خیرین درهر جای شهرستان که حضور دارند میخواهیم که دست نیازمندان را بیش از پیش بگیرند.

 

اعظم سیگارودی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود نیز از زحمات شهردار ،رئیس شورای اسلامی شهرو پرسنل شهرداری که در مبارزه با ویروس کرونا همت داشتند تقدیر وتشکر ویژه نمود و افزود: نهضت آسفالت از جمله کارهای بزرگی  است که  به همت والای شهردارو رئیس واعضای شورای اسلامی  در سطح شهر لنگرود انجام گرفته است.

 

زحمتکش نیز از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر لنگرودبه مقوله فرهنگی شورا پرداخت وگفت:مقوله فرهنگی شورا یکی از دغدغه های شهر لنگرود است وازاین رو یکی از برنامه ها واهداف  شهرداری و شورای اسلامی نهادینه کردن   فرهنگ کتاب وکتابخوانی درسطح شهر است.وی با بیان اینکه جامعه را باید به سوی دانایی سوق دهیم افزود:فرهنگ سازی در بخش زباله،برگزاری جشن ها و اعیاد نیز از جمله اقداماتی است که شهرداری و مجموعه شورای اسلامی شهر برای بالابردن روحیه  شادی ونشاط در جامعه ایجاد خواهند کرد.

 

دکتر امین عضو دیگر شورای اسلامی شهر لنگرود همچنین با اشاره به اینکه کشوری که ادعای آزادی دارد،بنابراین شوراها پایه واساس تصمیمات آن کشور خواهد بود افزود:مجموعه شورای اسلامی شهر لنگرود با یکرنگی وهمدلی که دارد توانست کارها و اقدامات مثمر ثمری را به انجام برساند.

 

فرامرز حسندوست از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود نیز با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر بعنوان یک اهرم و عنصر لاینفک در مجموعه شهرستان ها است افزود:متاسفانه آنگونه که در کتاب قانون معرفی شده است به آن توجه نمی شود.

حسندوست در ادامه با اشاره به اینکه مجموعه شورای اسلامی شهر لنگروداز سال 96که پای کار آمدند و با همفکری وهمدلی هم سکان شهرداری را بدست فرد اصلح و با درایت سپردند که نسبت به دوره های قبل کم نظیر بوده است افزود:لوله گذاری مرکز شهر،نهضت بزرگ آسفالت،احداث کارخانه کمپوست،دیوارسازی کنار رودخانه-احیای میدان امام حسن مجتبی و میدان بسیج،احیای ورزش شهرداری لنگرود در همه رشته های ورزشی که  در رشته والیبال قطب اول استان است،رشته بسکتبال ،تیم فوتبال شهید املاکی، کشتی و وزنه برداری  از جمله رزومه کارهای بزرگ عمرانی و ورزشی است که در دوره پنجم شورای اسلامی شهر لنگرود انجام شده است.

حسندوست در پایان از تلاش ها وزحمات شبانه روزی شهردار و مجموعه شهردار ؛علی خصوص روابط عمومی   که درایام  بحران برف و بیملری کرونا به اطلاع رسانی دقیق و لحظه به لحظه عملکرد شهرداری پرداختند ،تقدیر و تشکر ویژه نمود. که بحران برف و کرونا را بخوبی مدیریت کردند،علی خصوص روابط عمومی اقایان صبوحی و حسن دوخت تقدیر وتشکرنمود.

لیلا آبچیان عضودیگر شورای اسلامی شهر با بیان اینکه با همدلی که در مجموعه شورایی ما وجود دارد بنابراین شورای ما شورای 7نفره نیست بلکه  ما شورای 8نفره هستیم چرا که جناب آقای مهندس رجایی ،شهردار محترم نیر  در همه مسائل پابه پای شورای شهر و مجموعه ما همراه و همگام هستند و جا دارد از تلاش وزحمات ارزنده شهردار محترم و رئیس شورا تقدیر وتشکر نمایم.

کامکار، عضو دیگر شورای اسلامی شهر نیز در پایان از زحمات شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر  که در بحران برف و کرونا همراهی و همدلی داشتند تقدیر وتشکر نمود و گفت: انشاا…بتوانیم روال کاری را  همچون سالهای قبل باهمکاری و همدلی  ادامه دهیم.

 

گفتنی است در پایان جلسه از زحمات ارزنده اعضای شورای اسلامی شهر لنگرود-پرسنل آتش نشانی-پرنسل آرامستان لنگرود با لوح سپاس وهدایایی توسط شهردار تجلیل بعمل آمد.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *