مدیرجهادکشاورزی املش ازتشکیل کارگروه طرح اعتلای بسیج همگام باکشاورز خبرداد   صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:  اولین جلسه کارگروه شهرستانی طرح اعتلای بسیج همگام با کشاورز با حضورفرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ، صفرنیا مسوول بسیج سازندگی سپاه شهرستان، ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان درمحل مدیریت برگزار شد.   وی اذعان داشت:دستیابی […]

مدیرجهادکشاورزی املش ازتشکیل کارگروه طرح اعتلای بسیج همگام باکشاورز خبرداد

 

صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت:  اولین جلسه کارگروه شهرستانی طرح اعتلای بسیج همگام با کشاورز با حضورفرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ، صفرنیا مسوول بسیج سازندگی سپاه شهرستان، ریاست شبکه دامپزشکی شهرستان درمحل مدیریت برگزار شد.

 

وی اذعان داشت:دستیابی به امنیت غذایی پایداریکی ازمهمترین اهداف حوزه کشاورزی ودامپروری درشهرستان املش میباشد،

 

وی بیان داشت ؛ ازاهداف این کارگروه بهره گیری از ظرفیت گروههای جهادی ومتخصص بسیجی درزمینه دامپروری ودامپزشکی درراستای ارتقا بهره وری دام واثربخشی درفقرزدایی، بهبود عملکرد، کاهش تلفات دام میباشد