یکی از خیرین در شهرستان لنگرود گفت: با تبلیغات فراگیر در زمینه کتاب و کتابخوانی سطح آگاهی و دانش جامعه را بالا ببریم.     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، جنابی در جلسه کتابخانه عمومی شهرستان لنگرودبا بیان اینکه کتاب و کتابخوانی درجامعه ما یک ارزش است افزود: کتاب و کتاب خوانی در ارتقای فرهنگ […]

یکی از خیرین در شهرستان لنگرود گفت: با تبلیغات فراگیر در زمینه کتاب و کتابخوانی سطح آگاهی و دانش جامعه را بالا ببریم.

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، جنابی در جلسه کتابخانه عمومی شهرستان لنگرودبا بیان اینکه کتاب و کتابخوانی درجامعه ما یک ارزش است افزود: کتاب و کتاب خوانی در ارتقای فرهنگ عمومی بسیار موثر است .

 

 

وی افزود:امروز برای ترویج فرهنگ مطالعه فقط نباید به برپایی نمایشگاههای کتاب اکتفا کرد بلکه باید فضاهایی را برای تشویق مردم به کتابخوانی سوق داد.

 

 

جنابی خاطرنشان کرد:شهرداری ها بعنوان یک نهاد اجتماعی میتواند فرهنگ کتابخوانی را بصورت مسابقات کتابخوانی درپارک ها و فضاهای عمومی برگزار نماید ومطالعه را در میان شهروندان بخصوص جوانان ترویج دهد.

 

 

وی همچنین نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی را از سوی خانواده ها،آموزش و پرورش و دانشگاهها رایک امر ضروری دانست و گفت:یکی از راههای رسیدن به توسعه فرهنگی و جلوگیری از ناهنجاری ها و آسیبهای فردی و اجتماعی در جامعه رامطالعه و کتابخوانی است.

عکس و خبر: ابوالفضل شکری