رئیس اداره دامپزشکی شهرستان املش گفت: در راستای تضمین سلامت شهروندان بازرسی ها از مراکز عرضه فراورده های خام دامی به دلیل قطع چند روزه برق در شهرستان املش تشدید می شود.

دکتر فلاح دوست در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیور با اعلام این خبر افزود:  با توجه به قطع برق طی چند روز گذشته به دلیل بارش شدید برف در شهرستان املش و به جهت اهمیت نگهداری فراورده های خام دامی در شرایط و دمای مناسب، طرح تشدید بازدید از مراکز عرضه فراورده های خام دامی و همچنین سردخانه های مربوطه در شهرستان املش به اجرا در آمد و طی این بازدید ها ۲۵۶ کیلوگرم فراورده خام دامی تاریخ مصرف گذشته و فاسد و غیر قابل مصرف، کشف و ضبط گردید.

 

وی در پایان از شهروندان خواست، هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه دامپزشکی را به سامانه ۱۵۱۲ گزارش نمایند.