رئیس شورای اسلامی شهر رانکوه از تحویل و ثبت 757 پرونده سند مالکیت شهر رانکوه در اداره ثبت و اسناد شهرستان املش خبر داد

امین اکبری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام این خبر گفت: با تاکید فرماندار محترم املش مهندس رنحبر در بازدید از بنیاد مسکن در هفته بنیاد مسکن به جهت تاخیر در دریافت سند مالکیت شهروندان رانکوه و با پیگیری مداوم ریاست محترم بنیاد مسکن شهرستان املش مهندس اصغری و مساعدت رئیس اداره ثبت و اسناد املاک املش مهندس اسدی ۷۵۷ فقره پرونده های متقاضیان رانکوهی به مبلغ کارشناسی۳۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان طی نشستی صبح امروز در اداره ثبت و اسناد املش تحویل آن اداره گردید

وی افزود: در این نشست رئیس شورای اسلامی شهر رانکوه به نمایندگی از اعضای محترم شورای اسلامی رانکوه ضمن تشکر از ریاست ثبت اسناد و املاک املش خواستار تسریع در فرآیند اخذ سند مالکیت شهروندان رانکوه شد

اکبری در پایان از صبر و شکیبایی شهروندان فهیم شهر رانکوه در خصوص دریافت سند مالکیت کمال تقدیر و تشکر را به عمل آوردند

 

انتهای پیام/