رییس سازمان چای کشور” طی سخنانی در این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی،تعداد چایکاران را حدود ۵۰ هزار خانوار و تعداد کارخانجات را ۱۷۰ باب عنوان و متذکر شد : احیای ۷ واحد در امسال صورت گرفت ، ضمن این که میزان اصلاح و احیاء باغات چای ۹۷۷ هکتار است.

حبیب جهان ساز ” برندهای داخلی چای را ۶۰ برند ، میزان تولید برگ سبز چای را ۱۳۵ تن و ۴۶۹ هزار کیلو گرم و میزان تولید چای خشک را ۳۰ تن و ۴۸۰ هزار کیلو گرم بیان کرد و متذکر شد : میزان صادرات طی ۹ ماهه امسال ۱۹ تن و ۶۷۷ هزار کیلو گرم به ۲۷ کشور بود.

وی تسهیلات سرمایه ای و در گردش پرداخت ۶۰ میلیارد تومان و میزان تولید برزگ سبز چای درجه یک ۴۳٫۵ درصد و درجه دو را ۵۶٫۵ درصد اعلام کرد و افزود : میزان واردات چای طی ۹ ماهه امسال ۵۱ تن و ۲۸۲ هزار کیلو گرم از ۱۰ کشور بود.

این مسئول با بیان این که چای کاران امسال توانستند با بهزراعی مناسب و برداشت برگ سبز با کیفیت حدود ۴ درصد افزایش تولید داشته باشند، مساحت باغات فعال را ۲۲ هکتار و ۲۱۰ هزار عنوان کرد.

جهان ساز ” ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند در سال های آینده ۶ هزار هکتار باغات رها شده چای دوباره به چرخه تولید بازگردد،ضمن این که امسال بهاء برگ سبز چای نیز زودتر و به موقع نسبت به سال های گذشته پرداخت شد.

لازم به ذکر می باشد با مدیریت جهادی ایجاد شده در دوره ریاست فعلی سازمان چای کشور و پرداخت به موقع تسهیلات برای بهزراعی باغات، ۷ واحد تولیدی که در سالیان گذشته تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند.

با این بازگشت علاوه بر اشتغال ،میزان قابل توجه ای هم به میزان تولید چای افزوده شد که امیدواریم با ادامه این روند شاهد شکوفایی هر چه بیشتر در این صنعت سبز باشیم.

گفتنی است: در پایان این مراسم از آقای رضا تاواتا از روستای پردین لنگه رانکوه  به عنوان چایکار نمونه ازشهرستان املش تجلیل شد