علی رغم اینکه  چند ماهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر نمانده است بسیاری از روشنفکران وتحصیلکرده ها ودیگرعموم جامعه در گروه ها وفضاهای مختلف(مجازی وحضوری و…) به بررسی و شناخت نامزدهایی که حضورشان را اعلام نموده اند پرداخته اند. واین در حالی است که مشخص نیست چه نامزدهایی در فیلتر شورای نگهبان  گرفتار خواهند […]

علی رغم اینکه  چند ماهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر نمانده است بسیاری از روشنفکران وتحصیلکرده ها ودیگرعموم جامعه در گروه ها وفضاهای مختلف(مجازی وحضوری و…) به بررسی و شناخت نامزدهایی که حضورشان را اعلام نموده اند پرداخته اند. واین در حالی است که مشخص نیست چه نامزدهایی در فیلتر شورای نگهبان  گرفتار خواهند شد وچه کسانی  به عرصه انتخابات ورود پیدا میکنند.بحث مهم انتخابات اعم از مجلس شورای اسلامی گرفته است یا… ملزم بینش وبصیرت فکری وعقلانیست که باید عموم مردم آن جامعه داشته باشند.

 

صبح رانکوه: بحث انتخاب  وانتخابات در پیشرفت جامعه، بسیار مهم وحائض اهمیت است  ودر واقع سرنوشت آن جامعه را مشخص میکند به همین خاطر است که در جوامع مختلف شاهد پیشرفت ونیز در برخی هم پسرفت را مشاهده میکنیم.یک انتخاب خصوصا آنهم، انتخاب یک شخص  بعنوان نماینده علاوه بر سمبل قدرت واقتدار یک منطقه آنقدر مهم وحیاتی است که باید بصورت نافذ ودیدی فرا منطقه ای به آن نگاه کرد چرا که تصمیماتی که یک نماینده اختیار میکند به کل ملت تعمیم داده خواهد شد.حال سوال اینجاست.چگونه یک جامعه میتواند یک نماینده مورد اعتماد وعملگرا را انتخاب کند؟ودر واقع ملاک های انتخاب یک نماینده چیست؟ در بحث انتخاب  ومقایسه نامزدهای مختلف کنونی در وهله اول باید شاخصی تبیین و معرفی گردد که افراد حاضر براساس این برنامه مدون ،مقایسه و مورد نقد قرار بگیرند.چرا که یک الگوی عملکردی بر اساس شرایط موجود مار ابه شرایط مطلوب میرساند.در این مقاله به،ملاکهای یک نماینده مناسب ،فارغ از بحث شرایط عمومی ،به مواردی که بصورت ملموس تر با آن روبرو هستیم ولی نمیتوانیم آنهارا واکاوی کنیم خواهیم پرداخت.

نامزدهای یک انتخابات، به سه دسته عمده تقسیم بندی خواهند شد.اول: کسایی هستندکه در گذشته سابقه نمایندگی یک جامعه را در کارنامه خود داشته اند.دوم:اشخاصی هستند که برخلاف  گروه اول علی رغم داشتن پست های مدیریتی  وقدرت تغییر وتحول،سابقه حضور در مجلس را نداشته اند و بدنبال نشستن برکرسی مجلس هستند وگروه سوم افرادی هستند در جهت منافع شخصی خود وارد انتخابات میشوند که به اصطلاح جامعه بازاری به آنها “دلال” میگویند.

گروه اول  افرادی هستند که در گذشته وارد عرصه قانونگذاری ونظارت بر قانون بوده اند وبهترین ومنطقی ترین راه برای شناخت  آنها بررسی عملکرد آنها ونیز واکاوی گذشته این اشخاص ورابطه بین شعار وعملکرد آنها بوده است. ومردم انتقاداتی از جمله،فاقدقدرت نفوذ(کلامی ، سیاسی،و…) وبحث نداشتن نگاه برابر و منفعت طلبی  شخصی  ونیز سپردن تفکرات تعصب قومگرایی ،که در لوای آن تصمیمات اتخاذ میگردد بر این دسته وارد میدانند ونیز در مقابل عملکردهای مثبتی را مطرح میکنند که با پیشرفت یک جامعه فاصله های طولانی دارد.در رابطه با یک نقد منطقی ومنصفانه  به این جمله اکتفا میکنم که” نباید با یک نقد بصورت تعصبی برخورد کرد ولازمه یک نقد سازنده ارائه راهکار وقرار گرفتن فرد نقاد در عرصه زمانی ومکانی فرد نقدشونده باشد نه شرایط کنونی را در نقد شخصی در زمان متفاوت دخیل دانست”.درواقع گذشته این افرادموئید انتخاب مجدد یا کنار گذاشته شدن آنهاست.

گروه دوم افرادی هستند بر خلاف افراد دسته اول ،نیاز به صرف زمان بیشتری  در خصوص تفکرات،برنامه های مورد نظر در خصوص مشکلات جامعه،آسیب شناسی های علمی ،شناخت نقاط ضعف وقوت،فرصت ها وتهدید ها است.این دسته از افراد با بررسی ومشخص نمودن ضعف ها ونقاط قوت دسته اول براحتی میتوانند بر پیشرفت خود بیفزایند ونیز راهکارهایی منطقی وکارآمد  اتخاذ کنندکه لازمه این عمل پی بردن به آسیب های آن منطقه است.در جامعه کنونی ما با وجود مراکز علمی ودانشگاهی ونیز رشد تحصیلکرده های جامعه این اتفاق خوب را در پی خواهد داشت که اشخاصی با نظریه های عملی وعلمی ونیز پرهیز از بحث شعار عوام فریبی محبوبیت فراوانی کسب کنندچرا که جامعه کنونی ما بابدنه ای علمی، ب دنبال تغییر وبینشی شایسته سالاریست وبا شعار های این افراد بصورت علمی برخورد میکنند.این عمل بر رفتار نامزدهایی که از بطن جامعه علمی هستند مشهود وقابل لمس است.مشاوران این افراد ونیز بیان برنامه های کارگشا با دیدی فراحزبی (در جامعه کنونی ما حزب گرایی زمانی به معنا خواهد رسید که مردم به در جه ای از رفاه رسیده باشند که تنها دغدغه آنها حزب تعریف شده خود باشند)وبدون تعصب راه رفتن به عرصه قانونگذاری را هموار میسازد.وتفاوت این گروه برخلاف دسته اول نیاز داشتن عموم مردم به فرصت کافی برای شناخت آنها می باشد.

واما دسته سوم افرادی هستند که برای بدست اوردن منافع شخصی خود وارد انتخابات شده وعلی رغم دانستن شکست در این عرصه ونیز نبود پایگاههای کافی مردمی به پیشنهاد دیگر تن به معامله میدهند و و
اژه”ائتلاف” را مطرح میکنند تا برای اینده خود بتوانند جایگاهی را کسب کنند و نمونه های منفعت طلبی این افراد معلوم الحال را در ادوار گذشته به روشنی شاهد بودیم.ائتلاف، در خصوص پیشبرد ویا به بلوغ رساندن یک تفکر ودیدگاه است با در نظر داشتن منافع جامعه. اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری،که منجربه روی کار آمدن دولت تدبیر وامید شد.شناخت این دسته از افراد به سادگی رانندگی یک دوچرخه است و هرکودکی میتواند نسبت به این افراد شناخت لازم را بدست بیاورد.ونکته مهم در خصوص این افراد آن هست که بیشترین ضربه را این افراد به بدنه  عقب مانده جامعه کنونی ما وارد کرده اند.

منبع: تیتر نیوز

 

پایگاه اطلاع رسانی صبح رانکوه: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.