مدیر کل ورزش وجوانان گیلان گفت:  با اختصاص اعتبار۳ میلیارد تومان ، زمین چمن مصنوعی خرشتم املش تا پایان سالجاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .       مریم بخشی در حاشیه بازدید از زمین ورزشی شهدای خرشتم املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز در خصوص تحقق خواسته فوتبالیست های املش گفت:طی […]

مدیر کل ورزش وجوانان گیلان گفت:  با اختصاص اعتبار۳ میلیارد تومان ، زمین چمن مصنوعی خرشتم املش تا پایان سالجاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .

 

 

 

مریم بخشی در حاشیه بازدید از زمین ورزشی شهدای خرشتم املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز در خصوص تحقق خواسته فوتبالیست های املش گفت:طی جلسه ای که درفرمانداری شهرستان املش صورت گرفت قرار شداعتبارات آن از محل ارزش افزوده استانی ومقداری هم از محل منابع نفتی با حمایت نماینده محترم تامین شود میتوانیم قرارداد زمین چمن مصونی خرشتم را ببندیم.

 

 

وی با بیان اینکه برای اجرای قسمت چمن ۲میلیاردونیم و برای تسطح وزیرسازی حدود۵۰۰میلیون و جمعا ۳ میلیارد تومان هزینه خواهد شد افزود:انشاا…تا ۴ماه آینده این پروژه به اتمام می رسد.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی براینکه در منطقه ییلاقات املش چندین سال است که تنها سالن ورزشی افتتاح شده است که میتواند ۳۴ روستا ودودهستان را تحت پوشش قرار دهد اما هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است ،لذا برای بهره برداری چه تدابیری اندیشیده شده است ،افزود:این سالن با مشکل انشعابات آب ،برق وگاز مواجه است وانشاا…با هماهنگی فرمانداری شهرستان وتامین اعتبار از طریق کمیته برنامه ریزی ومنابع استانی بتوانیم این مشکلات و مشکل کف پوش آن را حل نماییم.

 

مدیر کل ورزش وجوانان استان گیلان درپایان میزان اعتبارجهت تامین مشکلات سالن ورزشی ییلاقات را ۳۰۰میلیون تومان پیش بینی کرد وافزود:اگر تامین اعتبارات انجام شودو همه ادارات مربوطه همکاری داشته باشند انشاا…تا یک ماه آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.