فرماندار لنگرود گفت:  امروز سیاست عمومی دولت در حوزه ی روستا و بطور اعم در سطح جامعه به دو صورت، بهبود معشیت و اقتصاد مردم روستا میباشد لذا در این راستا دولت در تمامی جلسات با وزیران و نخبگان و حوزه تجارت و اقتصاد دارند بر این باور است که معشیت مردم روستا باید بهبود […]

فرماندار لنگرود گفت:  امروز سیاست عمومی دولت در حوزه ی روستا و بطور اعم در سطح جامعه به دو صورت، بهبود معشیت و اقتصاد مردم روستا میباشد لذا در این راستا دولت در تمامی جلسات با وزیران و نخبگان و حوزه تجارت و اقتصاد دارند بر این باور است که معشیت مردم روستا باید بهبود بیابد و دوم این است که روحیه نشاط و امید در بین مردم جامعه باید حفظ شود .

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، جواد پور در جلسه روز روستا گفت: همه ی تلاش ها و فرمایشات مقام معظم رهبری تأکید بر این دو موضوع بوده است. هدف دشمنان جمهوری اسلامی ایران ( امریکا و..) از بین بردن این دو عامل است. هدف جنگ اقتصادی و تحریم این است که مردم در معشیت دچار مشکل شوند. دشمنان دروغ میگویند که هدف انها دولت است بلکه هدف اصلی آنها مردم ایران میباشد. و دومین هدف آنها اینست که مردم روحیه ی انقلابی،ایثار،و امید خود را از دست دهند.هدف دشمنان درست نقطه ی مقابل اهداف جمهوری اسلامی ایران می باشد.

برای رسیدن به این دو هدف مهم باید روحیه ی بالا،تلاش مضاعف واتحاد داشته باشیم.از همه مهم تر باید به رهبری، ریاست محترم جمهوری و تمامی دولتمردان باید اعتماد کنیم و تحت تأثیر تبلیغات بیگانگان قرار نگیریم. و تمام مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که تمامی مسؤلین دلسوزترین و فداکارترین برای مردم میباشندو امروزه دلسوزترین فرد برای مردم شریف ایران مقام معظم رهبری می باشد.

در تمامی جلسات خصوصی که با ریاست محترم جمهوری،وزیر محترم کشور، جناب آقای دکتر سالاری استاندار محترم براین نکته تأکید دارند که باید به تمامی نیاز مردم رسیدگی شود. با توجه به اینکه جبهه دشمن قوی است اما خوشبختانه مسیر مسؤلین بر این است که با فساد،احتکاء و …مبارزه شود که این مسیری درست برای مقابله با دشمن است.

ما باید در همه حال امید خود را به نظام،رهبری،مسؤلین کشورو مجلس جمهوری اسلامی ایران حفظ بکنیم. امروز بزرگترین پشتوانه ما نیرو های مقتدر مسلح(ارتش،سپاه و نیروی انتظامی) ما هستند که در شب و روز و با کیلومتر ها دورتر از خانواده جانانه از کشور و مردم محافظت میکنند.

عکس و خبر: ابوالفضل شکری