رییس جهاد کشاورزی املش از آغاز برداشت نوبرانه فندق خبر داد.       محمد صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، اظهار داشت: اولین برداشت نوبرانه فندق درمناطق ییلاقی شهرستان املش توسط تعدادی از بهره برداران فندق بصورت پراکنده آغاز گردیده است.     وی افزود: عملکرد فندق درهکتار ۱۵۰۰ کیلوگرم میباشد،و شهرستان املش […]

رییس جهاد کشاورزی املش از آغاز برداشت نوبرانه فندق خبر داد.

 

 

 

محمد صفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز، اظهار داشت: اولین برداشت نوبرانه فندق درمناطق ییلاقی شهرستان املش توسط تعدادی از بهره برداران فندق بصورت پراکنده آغاز گردیده است.

 

 

وی افزود: عملکرد فندق درهکتار ۱۵۰۰ کیلوگرم میباشد،و شهرستان املش دارای ۱۹۵۰ هکتارباغ فندق و از این سطح پیش بینی میگردد ۲۸۵۰ تن فندق برداشت شود.

 

 

گفتنی است :است شهرستان املش ۲۷۸۶ نفربهره بردار فندق دارد وقیمت هرکیلوفندق با پوشینه دربازار محلی حدودا ۱۸۰۰۰۰ ریال میباشد.