رییس سازمان چای گفت سالیانه ۲۵ الی ۲۸ هزار تن چای در داخل کشور تولید می شود و براساس پیش بینی ها این رقم امسال به ۳۰ هزار تن خواهد رسید.

حبیب جهانساز رییس سازمان چای، با بیان اینکه تولید چای با کیفیت نیازمند به زراعی اراضی است،گفت: در این راستا تسهیلات ارزان قیمت با سود چهار درصد برای احیای باغات در اختیار متقاضیان قرار گرفت و در این رابطه ۲۵۰ هکتار از باغات رها شده مجدد احیا و عملیات به زراعی برای ۵۵۰۰ هکتار از اراضی باغات چای انجام شد.

جهانساز با اشاره به کاهش تعرفه واردات چای از ۲۰ به پنچ درصد اعلام کرد: تعرفه یک ابزار تنظیم بازاری محسوب می شود و ابزار حفظ تراز تجاری محصول داخلی نسبت به محصول وارداتی است.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰۰هزار تن چای مورد نیاز کشور است، گفت: سالیانه ۲۵ الی ۲۸ هزار تن چای در داخل کشور تولید می شود و براساس پیش بینی ها این رقم امسال به ۳۰ هزار تن خواهد رسید.

رییس سازمان چای کشور گفت عمده محصول چای در سال ۹۸ جذب بازارهای داخلی شده است. سال ۹۸ حدود شش هزار تن چای صادر شد. همچنین سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن چای وارد می شود.

وی با بیان اینکه در سالجاری کیفیت برگ سبز تا حد قابل قبولی بالا است، گفت: بدلیل شرایط اقلیمی مناسب، امسال کیفیت برگ سبز چای بهتر از سال گذشته است.

م

  • منبع خبر : ایسنا