رئیس و کارشناسان گروه حفاظت و بهره برداری رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان، کارشناسان دفتر فنی شرکت آب منطقه ای، به همراه کریمی مدیر منابع آب رودسر و املش، مهندس پوررجبی، رئیس اداره آبیاری رودسر و املش، به همراه تیم شرکتهای مهندسین مشاور طراح پروژه ها از پروژه های احداث کانال نهر بی […]

رئیس و کارشناسان گروه حفاظت و بهره برداری رودخانه های شرکت آب منطقه ای استان، کارشناسان دفتر فنی شرکت آب منطقه ای، به همراه کریمی مدیر منابع آب رودسر و املش، مهندس پوررجبی، رئیس اداره آبیاری رودسر و املش، به همراه تیم شرکتهای مهندسین مشاور طراح پروژه ها از پروژه های احداث کانال نهر بی بالان، احیای نهر گزافرود کلاچای و همچنین ساماندهی رودخانه کیارود در روستای جورگوابر املش و طرح احداث دیواره گابیونی و کف بند حفاظتی رودخانه شلمانرود در محل پل آبرسانی سده کهلستان املش بازدید کردند

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ؛ در این بازدید ضمن بررسی و ارزیابی میزان پیشرفت پروژه های مذکور، در خصوص برنامه ریزی اجرای پروژه ها و نحوه انجام آنها نیز بررسیهای لازم انجام گردید.

 

شرکت آب منطقه ای و امور منابع آب رودسر و املش، برنامه حفاظت و تثبیت بستر رودخانه ها و دائمی سازی سردهنه های کشاورزی را در دست اقدام جدی و در اولویت برنامه های خود دارد.