بازدید مهندس صادقی کلشتری  مدیر  رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان گیلان و کریمی مدیر منابع آب رودسر و املش به اتفاق مهندسین مشاور و پیمانکار ، از پروژه احداث کانال بتنی و احیای سردهنه بی بالان در رودخانه پلرود     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در این بازدید ضمن بررسی […]

بازدید مهندس صادقی کلشتری  مدیر  رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان گیلان و کریمی مدیر منابع آب رودسر و املش به اتفاق مهندسین مشاور و پیمانکار ، از پروژه احداث کانال بتنی و احیای سردهنه بی بالان در رودخانه پلرود

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، در این بازدید ضمن بررسی روند پیشرفت پروژه، تصمیمات مناسبی برای تکمیل و پبشبرد سریع تر این پروژه اتخاذ و عملیاتی گردید.

 

 

سردهنه بی بالان چندین سال متوالی است که بر اثر سیلابهای متعدد تخریب گردیده و به طور کامل از مدار بهره برداری خارج شده بود و اکنون در حال مرمت و احیا می باشد.