بخشدار مرکزی رودسر و جمعی از مسئولین شهرستان از نقاط اسیب دیده  بخش مرکزی  در سیل اخیر، بازدید کردند.       به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، بارش شدید باران در شهرستان رودسر باعث خسارات به بعضی از منازل در بخش مرکزی رودسر شد؛ در همین راستا حبیب رمضانی بخشدار مرکزی رودسر با حضور میدانی […]

بخشدار مرکزی رودسر و جمعی از مسئولین شهرستان از نقاط اسیب دیده  بخش مرکزی  در سیل اخیر، بازدید کردند.

 

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، بارش شدید باران در شهرستان رودسر باعث خسارات به بعضی از منازل در بخش مرکزی رودسر شد؛ در همین راستا حبیب رمضانی بخشدار مرکزی رودسر با حضور میدانی از منازل آسیب دیده روستای علیکلایه در بخش مرکزی بازدید کرد.

 

 

در این دیدار رمضانی پس از دلجویی با آسیب دیدگان از نزدیک به بررسی امور و سعی در جبران خسارات وارده نمودند و با اتخاذ تصمیمات لازم  راهکارهای مناسب از طریق دهیار و ادارات امدادی و عمرانی پیشنهاد دادند.