به گزارش  خبرنگارصبح رانکوه، به مناسبت هفته تکریم از منزلت سالمندان معاون توانمندسازی و مسئول درمان به اتفاق آقای خادم بخشدار بخش مرکزی این شهرستان با ۵ سالمند بیمار در منزل دیدار و گفتگو واز نزدیک مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دادند در این دیدار آقای ملکی معاون توانمندسازی گفت از نظر هزینه پرداخت […]

به گزارش  خبرنگارصبح رانکوه، به مناسبت هفته تکریم از منزلت سالمندان معاون توانمندسازی و مسئول درمان به اتفاق آقای خادم بخشدار بخش مرکزی این شهرستان با ۵ سالمند بیمار در منزل دیدار و گفتگو واز نزدیک مشکلات آنها را مورد بررسی قرار دادند در این دیدار آقای ملکی معاون توانمندسازی گفت از نظر هزینه پرداخت درمان علی الخصوص بیماران دیالیزی و یا صعب العلاج تا حد ممکن مساعدت می شود و حتی در پرداخت هزینه ایاب ذهاب از منزل تا بیمارستان بر اساس فاکتور مشکلی وجود ندارددر پایان این بازدیدبه هریک از سالمندان سبد مواد غذائی به ارزش هشتاد هزار تومان به آنان اهداء شد.

بازدید-از-سالمندان-توسط-کمیته-امداد4

بازدید-از-سالمندان-توسط-کمیته-امداد3

بازدید-از-سالمندان-توسط-کمیته-امداد1

بازدید-از-سالمندان-توسط-کمیته-امداد2