اولین جلسه کارگروه ثبت وقایع حیاتی شهرستان املش به ریاست معاون سیاسی اجتماعی فرماندار برگزار شد.       به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، این نشست با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار املش ، بخشداران شهرستان املش ، رئیس ثبت احوال، و سایر اعضای این کارگروه تشکیل شد حیدری نژاد اظهار داشت:با توجه به […]

اولین جلسه کارگروه ثبت وقایع حیاتی شهرستان املش به ریاست معاون سیاسی اجتماعی فرماندار برگزار شد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، این نشست با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار املش ، بخشداران شهرستان املش ، رئیس ثبت احوال، و سایر اعضای این کارگروه تشکیل شد حیدری نژاد اظهار داشت:با توجه به اینکه وقایع حیاتی از نیازهای مهم و اساسی جامعه و برنامه ریزان کشور است که با هویت و ملیت مردم گره خورده است لذا باید برای ثبت به موقع وقایع حیاتی در جامعه فرهنگ سازی شود، زیرا این امر بستر مناسب برای تصمیم گیری و برنامه ریزی را برای مسئولان فراهم می کند.

 

 

در ادامه این جلسه، شریف زاده رئیس ثبت احوال املش گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام گرفته توسط این اداره در سال ۱۳۹۷ و سه ماهه اول سالجاری و نیز آمار ازدواج؛ تولد و متوفیان ؛ سال ۱۳۹۷ و سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ را به تفکیک علل آنها برای حاضرین ارائه نمودند.

 

وی افزود: آمار واطلاعات ثبت احوال املش آنالیز شده و هیچگونه ثبت نادرستی وجود ندارد.

 

شریف زاده  آمار و گزارش ثبت احوال شهرستان املش را در سال ۹۶ و۹۷ به قرار زیر بیان کرد: آمارآنالیز شده ولادت از سال ۷۱ تا۹۶ همچنان با روندکاهشی مواجه است و این زنگ خطری برای افزایش جمعیتی می باشد.

 

وی با بیان اینکه در خصوص ازدواج و طلاق ها نیز روند نزولی را سیر می کند افزود:جمعیت شهرستان املش به ۴۲هزارو ۵۴۶نفر رسیده است.

 

شریف زاده آمارولادت سال ۹۶تا۹۷ (پسر-دختر)را افزایش نوزاد پسر با ۶/۱رشد عنوان کرد و افزود:آمار فوتی نیز درسال گذشته ۴/۱کاهش را نشان می دهد و بیشتردرجمعیت روستایی افزایش فوتی وجود دارد.

 

رئیس ثبت احوال شهرستان املش افزود: با توجه به تلاش اعضای شبکه اعلام آمار ثبت ولادت در مهلت قانونی ۱۰۰درصد و ثبت وفات ۹۹/۷۵صدم درصد در سال ۹۷ میباشد از میانگین هدف گذاری کشوری بالاتر می باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: ما باید تلاش کنیم تا سن امید به زندگی را در جامعه روستایی افزایش دهیم .