اولین برداشت محصول جو محلی شهرستان املش آغاز شد.     رییس جهاد کشاورزی شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: اولین برداشت محصول جو رقم محلی درسطح ۰/۵ هکتار توسط آقای باباجان شفیعی درروستای ملکوت ازتوابع بخش رانکوه درتاریخ ۱۹ /۳ /۹۸ آغاز گردیده است     صفری افزود: سطح زیرکشت […]

اولین برداشت محصول جو محلی شهرستان املش آغاز شد.

 

 

رییس جهاد کشاورزی شهرستان املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت: اولین برداشت محصول جو رقم محلی درسطح ۰/۵ هکتار توسط آقای باباجان شفیعی درروستای ملکوت ازتوابع بخش رانکوه درتاریخ ۱۹ /۳ /۹۸ آغاز گردیده است

 

 

صفری افزود: سطح زیرکشت جو درشهرستان املش ۱۷۰۰ هکتاربوده وپیش بینی میشود ازاین سطح ۲۰۴۰ تن محصول برداشت گردد، همچنین متوسط عملکرد جو درسال جاری ۱۲۰۰ کیلوگرم پیش بینی میگردد.

 

گفتنی است شهرستان‌های رودبار، سیاهکل، تالش، رضوانشهر، رودسر، املش و آستارا از مهمترین مناطق کشت جو در گیلان است.