کارگاه اموزشی تحکیم بنیان خانواده در شهرستان  املش برگزار شد.       به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ،این کارگاه اموزشی با موضوع آشنایی با محوریت ارتباط موثر بین زوجین به همت فرمانداری و اداره بهزیستی در سالن اجتماعات فرمانداری املش  برگزار شد.     رئیس بهزیستی املش در این گارگاه آموزشی اظهار داشت:این کارگاه […]

کارگاه اموزشی تحکیم بنیان خانواده در شهرستان  املش برگزار شد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز ،این کارگاه اموزشی با موضوع آشنایی با محوریت ارتباط موثر بین زوجین به همت فرمانداری و اداره بهزیستی در سالن اجتماعات فرمانداری املش  برگزار شد.

 

 

رئیس بهزیستی املش در این گارگاه آموزشی اظهار داشت:این کارگاه با هدف آگاهی عمومی کارکنان دستگاهها وبراساس یکی از مصوبات جلسات کارگروه اجتماعی وفرهنگی شهرستان برگزار شده است.

 

 

سیمامهری افزود:با توجه به اینکه در جامعه ما هیچکس مصون از آسیب ها نیست پس باید سعی کنیم با کسب مهارت های زندگی وارائه آن در خانواده نسبت به این آسیب ها در امان بمانیم .

 

 

رئیس بهزیستی املش یکی از دغدغه های کشور را بحث آسیب های اجتماعی،مدیریت وکاهش کنترل آن عنوان کرد و افزود:باتوجه به اینکه سرانه آمار مطالعه درکشور بسیار پایین است،پس ضرورت دارد که با برگزاری کارگاههای آموزشی ومهارت های زندگی سعی کنیم این آسیب ها را کنترل کنیم تا همگانی وفراگیر شود.

 

 

مهری در پایان خاطر نشان کرد: برپایی این چنین برنامه هایی در تقویت بنیان خانواده ها نقش بسزایی  داشته و از ناهنجاری های اجتماعی پیشگیری خواهد کرد