عملیات زراعی برنج برای بهره برداری در سال آینده با انجام شخم در ۲ هکتار از شالیزارهای شهرستان املش آغاز شد.     مدیر جهاد کشاورزی املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :صرفه جویی درمصرف آب با استفاده ازنزولات جوی، کنترل آفات وامراض ، تهویه بافت خاک ازمزایای شخم زمستانه بشمارمیرود،   […]

عملیات زراعی برنج برای بهره برداری در سال آینده با انجام شخم در ۲ هکتار از شالیزارهای شهرستان املش آغاز شد.

 

 

مدیر جهاد کشاورزی املش در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز اظهار داشت :صرفه جویی درمصرف آب با استفاده ازنزولات جوی، کنترل آفات وامراض ، تهویه بافت خاک ازمزایای شخم زمستانه بشمارمیرود،

 

 

محمد مهدی صفری با بیان اینکه شهرستان املش بدلیل قرارگرفتن درکوهپایه وداشتن وضعیت جغرافیایی خاص ، دربخش شالیزار منابع آب مطمینی ندارد گفت: درسالیان قبل با حفر ۴۰ حلقه چاه توانسته است بخش عمده ای ازآب ۳۵۰۰ هکتار شالیزارشهرستان را تامین نماید.

 

وی در پایان گفت: علاوه براین املش ۱۷۷ هکتار استخرذخیره آب کشاورزی دارد که با لایروبی توانسته شالیزارها را دراثر تنش دمایی نجات دهد…۱۴ /۹ /۹۸…روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان املش