به دستور فرماندار املش حدود ۲۰ خانوار  روستای لیلیم املش به مکان امن انتقال داده شدند     به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، متعاقب بارش شدید باران در شهرستان املش و بازدید فرماندار و اعضای ستاد بحران شهرستان املش از روستای لیلیم بخش مرکزی شهرستان و ایجاد رانش زمین در این روستا، با دستور فرماندار املش […]

به دستور فرماندار املش حدود ۲۰ خانوار  روستای لیلیم املش به مکان امن انتقال داده شدند

 

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز، متعاقب بارش شدید باران در شهرستان املش و بازدید فرماندار و اعضای ستاد بحران شهرستان املش از روستای لیلیم بخش مرکزی شهرستان و ایجاد رانش زمین در این روستا، با دستور فرماندار املش حدود ۲۰ خانوار این روستا به مکان امن انتقال داده شدند

 

به دستور دکتر محمودی فرماندار املش ، یک دستگاه بیل مکانیکی به منطقه اعزام و نسبت به هدایت و تخلیه روان‌آب های موجود اقدام شد