یک فعال صنعت چای کشور از بخشنامه جدید دولتی خبر دادکه بر مبنای آن تنها بازرگانانی با سابقه واردات چای می‌توانند این محصول را وارد کنند.  به گزارش رانکوه نیوز، قاسم رضاییان در برنامه سرزمین من انتقادهای تندی را به واردکنندگان چای وارد کرد و گفت آنها همان کسانی هستند که در باغ‌ها ویلاسازی می‌کنند. […]

یک فعال صنعت چای کشور از بخشنامه جدید دولتی خبر دادکه بر مبنای آن تنها بازرگانانی با سابقه واردات چای می‌توانند این محصول را وارد کنند.

 به گزارش رانکوه نیوز، قاسم رضاییان در برنامه سرزمین من انتقادهای تندی را به واردکنندگان چای وارد کرد و گفت آنها همان کسانی هستند که در باغ‌ها ویلاسازی می‌کنند.

 

این فعال صنعت چای کشور همچنین از بخشنامه دولتی خبر داد که بر مبنای آن تنها کسانی که سابقه واردات چای دارند می توانند این محصول را وارد کنند. رضاییان این بخشنامه را غیرعادلانه توصیف کرد.

 

وی همچنین از عملکرد سازمان چای و پژوهشکده چای انتقاد کرد و گفت بخش دولتی بهتر است به جای تصدی‌گری به فکر آموزش کشاورزان و مبارزه با تماند باشد که در حال نابودی باغ‌های چای کشور است.

 

رضاییان واگذاری امور صنعت چای کشور در سال های ۷۲ و ۷۳ از وزارت بازرگانی وقت به وزارت جهادکشاورزی ناموفق ارزیابی کرد و گفت که در آن زمان گفته شد که صنعت چای به دست مادر واقعی خودش رسید اما ای کاش در دست نامادری باقی می‌ماند.

حبیب جهانساز رییس سازمان چای کشور نیر در این برنامه از عملکرد سازمان چای درباره جلوگیری از تغییر اراضی کشاورزی به ویلا دفاع کرد و خواستار تزریق به موقع بودجه به این سازمان برای اجرای طرح‌ها و پیشبرد برنامه‌ها شد.وی میزان تولید چای را در سلانه ۲۵ تا۲۶ هزار تن و میزان مصرف را حدود ۱۰۵ هزار تن عنوان کرد و گفت که برای تنطیم بازار به واردات چای نیاز است.

منبع:نوش آنلایو