اسماعیل حاجی پور بعنوان رییس جدید شورای اسلامی شهر رشت انتخاب شد. به گزارش رانکوه نیوز، روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت اعلام کرد : در صد و چهارمین نشست این شورا اسماعیل حاجی پور به عنوان تنها کاندیدا با ۱۱ رای به عنوان رییس جدید پنجمین دوره شورای اسلامی شهر […]

اسماعیل حاجی پور بعنوان رییس جدید شورای اسلامی شهر رشت انتخاب شد.

به گزارش رانکوه نیوز، روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت اعلام کرد : در صد و چهارمین نشست این شورا اسماعیل حاجی پور به عنوان تنها کاندیدا با ۱۱ رای به عنوان رییس جدید پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رشت در سال سوم انتخاب شد.

 

فرهام زاهد نیز به عنوان تنها کاندیدا با ۱۱ رای به عنوان نایب رییس شورای اسلامی شهر رشت انتخاب شد.

 

حامد عبدالهی و فاطمه شیرزاد هم به عنوان کاندیداهای خزانه داری شورای اسلامی شهر رشت معرفی شدند که حامد عبدالهی با ۶ رای به عنوان خزانه دار این شورا انتخاب شد.

 

محمد حسن علیپور و فاطمه شیرزاد نیز به عنوان کاندیداهای منشی شورای اسلامی شهر رشت معرفی شدند که محمد حسن علیپور با ۱۱ رای به عنوان منشی اول و فاطمه شیرزاد با ۹ رای به عنوان منشی دوم این شورا انتخاب شدند.

 

حجت جذب و بهراد ذاکری هم به عنوان کاندیداهای سخنگویی شورای اسلامی شهر رشت معرفی شدند که حجت جذب با ۶ رای به عنوان سخنگوی سال سوم این شورا انتخاب شد.