دو خیر نیک اندیش با خرید تجهیزات مورد نیاز، آزمایشگاه بیمارستان نیکوکار را تجهیز کردند.

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ در راستای تجهیز آزمایشگاه بیمارستان نیکوکار املش از سوی دوخیر سلامت، دستگاه سانتریوفوژ ۱۶ شاخه، رفراکتومتر، سدیمان آنالایزر و یک صندلی نمونه گیری به ارزش ۱۲ میلیون تومان به بیمارستان املش اهدا شد.