مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور از افزایش 30درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جدید خبر داد.

مازیار جعفری در گفتگو با خبرنگار رانکوه نیوز با اعلام این خبر گفت: نرخ جدید خرید تضمینی برگ سبز چای از سوی شورای عالی اقتصاد در سال زراعی جدید ۳۰درصد در برگ سبز درجه یک و ۵۰درصد برگ سبز درجه دو افزایش یافته و امید است انگیزه مناسبی در کشاورزان چایکار جهت افزایش تولید در واحد سطح را ایجاد کند.

وی از تلاش دست اندرکاران صنعت چای بویژه سازمان چای کشور و اتحادیه چایکاران شمال کشور و سایر متولیان امر تولید چای قدردانی کرد واظهار داشت نرخ خرید تضمینی برگ سبز درجه یک ۴۶۰۰۰ریال و برگ سبز درجه دو ۳۳۰۰۰ریال اعلام شده اس

مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور خاطرنشان کرد: انتظار داریم بتوانیم در کنار افزایش تولید،افزایش برداشت در قالب کیفی سازی برگ سبز و تولید چای کشور را داشته باشیم و کشاورزان پرتلاش چایکار به روزهای خوش تولید و برداشت برگ سبز چای برگردند و شاهد شکوفایی بیشتر در صنعت چای کشور باشیم.

انتهای پیام/