فرماندار املش گفت: افزایش نشاط اجتماعی از عوامل موثر در کاهش آسیب های اجتماعی است   به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ دکتر محمودی در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان املش افزود:سه عنصر مهم خانه،مدرسه و اجتماع می توانند هم تاثیرگذار و هم تاثیر پذیر ایجابی و سلبی باشند و بنابراین درمفاهمات باید جایگاه این سه […]

فرماندار املش گفت: افزایش نشاط اجتماعی از عوامل موثر در کاهش آسیب های اجتماعی است

 

به گزارش خبرنگار رانکوه نیوز؛ دکتر محمودی در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی شهرستان املش افزود:سه عنصر مهم خانه،مدرسه و اجتماع می توانند هم تاثیرگذار و هم تاثیر پذیر ایجابی و سلبی باشند و بنابراین درمفاهمات باید جایگاه این سه عنصر در مذاکرات علمی حتما مدنظر قرار گیرند و هیچ وقت از سه عنصر فاصله نگیریم.

وی با بیان اینکه درکنار مذهب بایستی اخلاق باشد و درکنار اخلاق و مذهب باید علم باشد افزود: آگاهی بخشی باید درکنار این سه عنصر قرار گیرد .

نماینده عالی دولت درادامه از همه دستگاههای املش خواست تا آسیب های اجتماعی شهرستان را شناسایی کنند و مصوب شد تا ظرف ۲۰ روز انواع آسیب های اجتماعی شناسایی شوندو طبق نظرات کارشناسان قرار براین شدکه روی کدام آسیب ها بیشتر کار شود.

محمودی تصریح کرد: دادن آمار مقایسه ای انواع آسیب های اجتماعی شهرستان در ۶ سال گذشته ظرف مدت یکماه توسط دستگاهها ونهادهای شهرستان به فرمانداری از مصوبه دیگر بود .

دکترمحمودی همچنین تقویت مهارت آموزی -شناسایی نقاط آلوده اجتماعی-افزایش خانه های ورزش در روستاها-برگزاری جشنواره ها را از مصوبات دیگر این جلسه عنوان کرد.

وی عدم مهارت های اجتماعی شهرستان املش را مهمترین عامل فزاینده آسیب های متکثر ومتنوع عنوان کرد و افزود:دراین راستا باید کارگاههای آموزش خانواده و کارگاههای آموزشی حقوق شهروندی را گسترش دهیم.
فرماندار املش در پایان افزود:برگزاری کلاسهای آموزشی و جشنواره ها باعث کاهش ناهنجاری های اجتماعی در جوانان که قشر آسیب پذیر جامعه هستند،خواهد شد.